Nieuwsarchief: 2016

Beperkingen uitgaande e-mail vanaf websites

Publicatiedatum: 11-01-2016

Het komt soms voor dat er, ondanks andere maatregelen, grote hoeveelheden spam worden verzonden vanaf sommige websites. NederHost gaat het aantal ontvangers waar websites e-mail aan kunnen richten beperken. Hiermee wordt in ieder geval de impact van een spamverzending beperkt en wordt bovendien sneller opgemerkt als er zich een probleem voordoet met e-mail vanaf een bepaalde website.

De beperking is van toepassing op het aantal e-mailadressen waar een website e-mail naar kan zenden per uur of per dag, en niet op het aantal e-mailberichten. Het regelmatig versturen van e-mail vanuit contactformulieren of aan webmasters is daarom geen probleem. De limiet is standaard ingesteld op 100 verschillende ontvangers per uur en 240 verschillende ontvangers per dag per website (en tienvoudige aantallen voor WebSpaces). Deze limieten kunnen desgewenst worden gewijzigd vanuit Mijn NederHost. Tevens is het daar mogelijk om voor specifieke scripts uitzonderingen op te laten nemen.

NederHost heeft gecontroleerd of de beperkingen problemen op zouden leveren voor bepaalde websites op basis van het geconstateerde (legitieme) e-mailvolume van de laatste drie maanden en waar nodig de limieten al direct verhoogd.

In MIjn NederHost is het nu ook mogelijk om te bekijken welke scripts vanaf uw website e-mail versturen, aan welke ontvangers dit gebeurd en met welke onderwerpregels. Bovendien kunt u in Mijn NederHost nu ook terugvinden of er e-mail voor verzending is geweigerd. Handig als u zelf wilt nagaan waarom u bijvoorbeeld bepaalde e-mail vanaf uw website niet ontvangt.

Batched SMTP-mail nu ook via webmail te bekijken

Publicatiedatum: 22-05-2016

NederHost heeft de manier waarop bSMTP-mail wordt afgeleverd gewijzigd. E-mail aan bSMTP-servers die niet kan worden afgeleverd gaat niet meer retour afzender en is voortaan in webmail te bekijken. Als u IP-adressen van NederHost heeft geconfigureerd in een firewall controleer dan of deze adressen nog correct zijn.

Uw queue via webmail

Om uw bSMTP-queue via webmail te bekijken logt u in op webmail.nederhost.nl met de batXXXXX-gebruikersnaam van uw bSMTP-dienst en het bijbehorende wachtwoord. In Postbak IN staan de e-mails die nog moeten worden aangeboden op uw mailserver, in de folder ‘Rejected’ vindt u e-mail die door uw mailserver definitief is afgewezen. Vanuit webmail kunt u e-mail eventueel opnieuw laten aanbieden of doorsturen.

Adrescontrole

De mailservers die e-mail voor uw domein verwerken controleren direct of de adressen waarop e-mail wordt afgeleverd bestaan. Dit wordt gedaan door soms kort contact te maken met uw mailserver en te kijken of e-mail voor een bepaald adres afleverbaar is. Om dit goed te laten werken adviseert NederHost u om de IP-adressen vanaf waar uw mailserver verbindingen accepteert uit te breiden. In de online technische ondersteuning vindt u meer informatie over de IP-adressen die toegang moeten hebben tot uw mailserver.

E-mail gaat niet meer retour

E-mail die eenmaal is aangenomen door de NederHost mailservers gaat niet meer retour afzender, ook niet als later blijkt dat uw mailserver de e-mail toch niet accepteert. In plaats daarvan verschijnt e-mail in de folder ‘Rejected’ in webmail, vanuit waar de beheerder van uw mailserver de e-mail eventueel alsnog kan doorsturen. U kunt per e-mail rapportages laten sturen aan de beheerder met een overzicht van geweigerde e-mail. Stel hiervoor het postmaster-adres in in Mijn NederHost.

Verbetering spamfilter

Publicatiedatum: 22-05-2016

NederHost heeft de manier waarop het mailfilter spam en virussen filtert aangepast. E-mail die voldoet aan de door u ingestelde kenmerken van ongewenste e-mail wordt nu direct geweigerd. Hiermee wordt ook het gebruik van de e-mailquarantaine onnodig en hoeft u niet meer in Mijn NederHost geblokeerde e-mail te controleren. Als iemand u een bericht stuurt dat onterecht als spam wordt aangemerkt dan ontvangt de afzender hier direct een melding over; u hoeft dus niet meer op zoek naar ‘gemiste’ berichten.

E-mailregels instellen vanuit vernieuwde webmail

Publicatiedatum: 21-06-2016

Secure webmail heeft een update gekregen en diverse kleine en grotere verbeteringen zijn toegevoegd, zoals een herinnering bij het versturen van e-mails met attachments, het kunnen kleuren van e-mail op basis van bepaalde zoekwoorden en het eenvoudiger kunnen markeren van berichten als spam.

Daarnaast biedt webmail nu ook de mogelijkheid om regels in te stellen die worden toegepast op binnenkomende e-mail. Hiermee kunnen berichten direct bij ontvangst naar wens in folders worden gesorteerd, doorgestuurd, automatisch beantwoord, etc. Voor het toepassen van deze regels maakt NederHost gebruik van de Sieve-taal voor mailscripts.

U kunt e-mailregels instellen vanuit webmail, bij Instellingen, optie Filters. Het is ook mogelijk om zelf Sieve-scripts te uploaden vanuit een Sieve-client, zie voor meer informatie over het gebruik van Sieve-scripts en Sieve-clients ook sieve.info. De nieuwe webmail vindt u op webmail.nederhost.nl.

Tariefwijziging .net, .org, .info en .biz

Publicatiedatum: 16-12-2016

In verband met eerder niet verrekende prijsstijgingen en een aanhoudend ongunstige dollarkoers is het helaas noodzakelijk het tarief voor domeinnamen onder .biz, .info, .net en .org te wijzigen naar € 15 per jaar exclusief btw. De tarieven voor andere extensies, inclusief .com, blijven ongewijzigd.

Nieuwsarchief