Batched SMTP-mail nu ook via webmail te bekijken

22 mei 2016

NederHost heeft de manier waarop bSMTP-mail wordt afgeleverd gewijzigd. E-mail aan bSMTP-servers die niet kan worden afgeleverd gaat niet meer retour afzender en is voortaan in webmail te bekijken. Als u IP-adressen van NederHost heeft geconfigureerd in een firewall controleer dan of deze adressen nog correct zijn.

Uw queue via webmail

Om uw bSMTP-queue via webmail te bekijken logt u in op webmail.nederhost.nl met de batXXXXX-gebruikersnaam van uw bSMTP-dienst en het bijbehorende wachtwoord. In Postbak IN staan de e-mails die nog moeten worden aangeboden op uw mailserver, in de folder ‘Rejected’ vindt u e-mail die door uw mailserver definitief is afgewezen. Vanuit webmail kunt u e-mail eventueel opnieuw laten aanbieden of doorsturen.

Adrescontrole

De mailservers die e-mail voor uw domein verwerken controleren direct of de adressen waarop e-mail wordt afgeleverd bestaan. Dit wordt gedaan door soms kort contact te maken met uw mailserver en te kijken of e-mail voor een bepaald adres afleverbaar is. Om dit goed te laten werken adviseert NederHost u om de IP-adressen vanaf waar uw mailserver verbindingen accepteert uit te breiden. In de online technische ondersteuning vindt u meer informatie over de IP-adressen die toegang moeten hebben tot uw mailserver.

E-mail gaat niet meer retour

E-mail die eenmaal is aangenomen door de NederHost mailservers gaat niet meer retour afzender, ook niet als later blijkt dat uw mailserver de e-mail toch niet accepteert. In plaats daarvan verschijnt e-mail in de folder ‘Rejected’ in webmail, vanuit waar de beheerder van uw mailserver de e-mail eventueel alsnog kan doorsturen. U kunt per e-mail rapportages laten sturen aan de beheerder met een overzicht van geweigerde e-mail. Stel hiervoor het postmaster-adres in in Mijn NederHost.