Aflevering van e-mail door een firewall

In sommige gevallen kan de mailserver waarop email via Batched SMTP wordt afgeleverd zich achter een firewall bevinden. Omdat het initiatief bij aflevering via Batched SMTP ligt bij de mailservers van NederHost is het belangrijk dat de NederHost-servers toegang hebben tot de ontvangende mailserver. Hiervoor is het nodig de firewall (gedeeltelijk) open te zetten.

Poort openzetten

Bij voorkeur configureert u uw firewall zodanig dat uw mailserver vanaf het gehele internet op een bepaalde poort te bereiken is. Voor SMTP is dit standaard poort 25, maar u kun een willekeurig poortnummer kiezen. Zorg er dan wel voor dat u dit poortnummer ook instelt als de afleverpoort bij uw Batched SMTP dienst.

Filteren op basis van IP-adres

Als extra beveiliging kunt u ervoor kiezen om uw mailserver alleen open te zetten voor servers die zich in het NederHost-netwerk bevinden. NederHost raadt dit af omdat servers en services zonder aankondiging van IP-adres kunnen wijzigen. Dit kan betekenen dat de aflevering van uw email plotseling stopt.

Als u ondanks dit bezwaar toch wilt filteren op basis van IP-adres, gebruik dan bij voorkeur de DNS-naam bsmtp-network.nederhost.net (deze bevat automatisch alle correcte IP-adressen), of stel de volgende lijst handmatig in:

 • 83.96.228.68
 • 83.96.228.69
 • 83.96.228.70
 • 83.96.228.71
 • 83.96.228.72
 • 83.96.228.77
 • 178.21.117.194
 • 2001:828:105:10:216:3eff:fe00:0300/120
 • 2001:828:105:10:216:3eff:fe00:1800/120
 • 2a02:2308::4be:0:0/96
 • 2a02:2308::216:3eff:fe55:68aa/128

Als de email stopt

Als uw email stopt met binnenkomen, controleer dan eerst de logbestanden van uw firewall. U kunt eventueel (tijdelijk) uw mailserver open zetten voor alle IP-adressen. Zodra mailaflevering weer is hersteld kunt u uw firewall met het juiste IP-adres configureren.

Gerelateerde artikelen

Uw mailqueue in webmail bekijken
U kunt e-mail die (nog) niet is afgeleverd op uw mailserver bekijken in webmail.
Gebruik van DNSBL of andere filtersystemen
Als u batched SMTP gebruikt dan levert NederHost u gefilterde e-mail af.
Probleem oplossen: als e-mail niet binnenkomt
Wordt e-mail niet meer afgeleverd op de mailserver? In dit artikel de meest voorkomende oorzaken.