Privacyverklaring

NederHost verwerkt (privacygevoelige) persoonsgegevens. NederHost hecht belang aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring licht NederHost toe welke persoonsgegevens NederHost verzamelt en gebruikt en met welk doel. NederHost adviseert u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2022.

Persoonsgegevens die NederHost verwerkt

NederHost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. NederHost verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype, zoals verzonden door uw browser
 • Bankrekeningnummer

NederHost heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het sluiten van een overeenkomst tot levering is voor minderjarigen uitsluitend toegestaan met toestemming van ouders of voogd. NederHost kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 en raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op om die informatie te laten verwijderen.

Gegevens die worden verwerkt zonder expliciete insturing

NederHost verwerkt sommige gegevens zonder dat deze door u expliciet zijn verstrekt (door bijvoorbeeld het insturen van een formulier).

De volgende gegevens woren automatisch verstrekt:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype, zoals verzonden door uw browser

De formulieren voor het opgeven van de gegevens van een nieuwe klant en het invullen van de gegevens van een (beoogd) domeinnaamhouder versturen gegevens naar NederHost voordat het formulier is ingestuurd. Het enige doel van deze verwerking is het geautomatiseerd aanvullen van de gegevens in het formulier. De gegevens kunnen in het kader van debugging of caching wel (korte tijd) worden opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Bij aanmelding als nieuwe klant (als consument):
  • Adresgegevens, specifiek huisnummer, postcode en land (voor aanvullen met straatnaam en plaats)
 • Bij aanmelding als nieuwe zakelijke klant:
  • E-mailadres (voor opzoeken organisatie op basis van domeinnaam)
  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (voor aanvullen organisatiegegevens)
  • Adresgegevens, specifiek huisnummer, postcode en land (voor aanvullen met straatnaam en plaats)
 • Bij het verstrekken van de gegevens van een (beoogd) domeinnaamhouder of contactpersoon:
  • Adresgegevens, specifiek huisnummer, postcode en land (voor aanvullen met straatnaam en plaats)

Doel en grondslag gegevensverwerking

NederHost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten aan u te leveren.
 • Voor het afhandelen van uw bestelling en betaling, inclusief een eventuele domeinregistratie of certificaataanvraag.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (bij toestemming).
 • Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Ter identificatie van u als eigenaar van een bestaand account.
 • Als beveiligingsmaatregel of fraudebestrijding, door vast te kunnen stellen vanaf welk IP-adres een bepaald verzoek afkomstig is.
 • Ter beantwoording van vragen die u stelt aan NederHost via het contactformulier, door een ticket te openen of door een e-mail te sturen aan NederHost.
 • NederHost analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • NederHost verwerkt ook persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

NederHost neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

NederHost verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of overeenkomsten die u via NederHost met derden sluit (zoals registries en certificaatautoriteiten), voor het innen van door u aan NederHost verschuldigde betalingen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NederHost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

NederHost gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw bestellijst. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijnen

NederHost bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de termijn waarin u klant bent van NederHost. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als u uw account bij NederHost beëindigt dan worden uw gegevens nog enige tijd bewaard:

 • Naam- en adresgegevens: tien jaar tot na het jaar waarin u de laatste factuur van NederHost ontvangt, op basis van de wettelijke verplichting om administratie te bewaren.
 • Telefoonnummer en e-mailadres: drie maanden tot na de dag waarop u de laatste factuur van NederHost betaalt en de overeenkomst is geëindigd, zodat we nog met u in contact kunnen komen voor eventuele vragen over domeinverhuizingen e.d.
 • Bankrekeningnummer: tien jaar na ontvangst van de laatste betaling vanaf het betreffende nummer, op basis van de wettelijke verplichting om administratie te bewaren.
 • IP-adressen: voor zover deze zijn gebruikt voor het inloggen op diensten van NederHost worden deze gedurende maximaal twaalf maanden na de laatste inlog vanaf dat IP-adres bewaard ter detectie van computervredebreuk.

Beveiliging van persoonsgegevens

NederHost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met NederHost. NederHost heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database die niet direct toegankelijk is en waartoe alleen geautoriseerde medewerkers van NederHost toegang hebben.
 • De toegang tot uw gegevens via Mijn NederHost is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord, en kan door u extra worden beveiligd met een tweede authenticatiefactor.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend uitgewisseld via een intern netwerk of over een met TLS beveiligde verbinding. In de adresbalk van uw browser is de aanwezigheid van deze beveiliging zichtbaar aan de vermelding 'https' en het hangslotje. In het bijbehorende certificaat kunt u de identificerende gegevens van NederHost controleren.
 • NederHost maakt gebruik van DKIM, SPF, DMARC en S/MIME om e-mail die u van NederHost ontvangt te beveiligen; hierdoor kunt u herkennen of een e-mail daadwerkelijk van NederHost afkomstig is.
 • NederHost maakt gebruik van DNSSEC om te voorkomen dat u verbinding maakt met een vals IP-adres als u een website onder nederhost.nl benadert.
 • Voor het inloggen op de systemen van NederHost door medewerkers wordt, voor zover technisch mogelijk, gebruik gemaakt van cryptografische sleutels.

Diensten van derden

NederHost maakt gebruik van diensten van derden:

 • Aan registrars en registries worden bij registratie van een domeinnaam de hiervoor opgegeven persoonsgegevens verstrekt aan de betreffende registrar of registry. Hoewel de partijen waar NederHost deze gegevens mee uitwisselt zijn gevestigd in de Europese Unie kunnen, afhankelijk van de geregistreerde domeinnaam, deze gegevens ook buiten de Europese Unie bij organisaties worden verwerkt.
 • NederHost gebruikt ook diensten van derden voor het verwerken van persoonsgegevens van klanten, zoals onze banken, payment service provider en de leverancier van ons boekhoudsysteem. NederHost heeft met deze partijen voor zover relevant verwerkingersovereenkomsten afgesloten waarin o.a. is bepaald dat deze gegevens niet worden gedeeld met andere partijen.
 • Op deze website worden diensten van derden gebruikt om NederHost in staat te stellen de website te verbeteren en spam te voorkomen. Voor deze diensten staat hieronder een toelichting.

Matomo

NederHost maakt gebruik van Matomo (voorheen Piwik) om het gedrag van bezoekers op de NederHost-website te analyseren en de website te kunnen verbeteren. Matomo treedt hierbij namens NederHost op als verwerker van bepaalde persoonsgegevens (IP-adressen). Voor de verwerking door Matomo geldt het volgende:

 • Als u Do Not Track gebruikt dan worden er geen gegevens naar Matomo gestuurd.
 • IP-adressen worden direct na ontvangst geanonimiseerd tot op netwerkniveau (een /16 voor IPv4 en een /32 voor IPv6). Uw oorspronkelijke IP-adres of andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen.
 • Er worden geen trackingcookies geplaatst, ook niet om terugkerend bezoek te meten.
 • Gegevens die door u worden ingevuld op deze website worden niet naar Matomo verzonden.

Google reCAPTCHA

NederHost maakt gebruik van Google reCAPTCHA om formulieren die op de NederHost-website kunnen worden ingevuld te beveiligen tegen misbruik door spambots. U kunt het gebruik van reCAPTCHA uitschakelen door cookies van het domein google.com te blokkeren in uw browser; hiermee kan het echter wel onmogelijk worden om bepaalde formulieren op de NederHost-website te gebruiken. Pagina's die reCAPTCHA gebruiken bevatten het reCAPTCHA-logo waarin tevens wordt verwezen naar de relevante voorwaarden van Google en het privacybeleid van Google dat op gebruik van reCAPTCHA van toepassing is.

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen kunt u in Mijn NederHost uw gegevens bekijken en corrigeren. Voor gevallen waarin Mijn NederHost niet voldoet kunt u contact opnemen met NederHost.

Contactgegevens

NederHost
Keurenplein 41 Unit G200
1069 CD Amsterdam
contact@nederhost.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website om contact op te nemen met NederHost.