Nieuwsarchief: 2015

Wijziging webhostingplatform

Publicatiedatum: 15-04-2015

Op vrijdag 15 mei (de dag na Hemelvaartsdag) neemt NederHost een nieuwe webhostingomgeving in gebruik. De nieuwe omgeving is uitgebreid getest en alle websites zouden ook op de nieuwe omgeving zonder problemen moeten functioneren. NederHost voert scans uit op websites om mogelijke problemen automatisch te detecteren en u hiervan op de hoogte te stellen of het probleem op te lossen. We adviseren u echter om uw website ook zelf te testen op de nieuwe omgeving.

Om uw website te testen gaat u naar http://webXXXXX.webhost-test.nederhost.net/ waarbij webXXXXX de gebruikersnaam van uw website is. U vindt dit adres ook in Mijn NederHost. Als u problemen ondervindt bij het testen van uw website neem dan contact op met NederHost, bij voorkeur door het openen van een ticket in Mijn NederHost.

Let op: wijzigingen die u aanbrengt via uw website op de nieuwe hostingomgeving worden ook doorgevoerd op de productieversie van uw website; er is dus geen aparte sandbox. Als u twijfelt over de impact van een bepaalde wijziging neem dan contact op met NederHost.

Belangrijke wijzigingen

De volgende wijzigingen hebben mogelijk invloed op de werking van uw website of de manier waarop u uw website beheert:

 • De standaard PHP-versie wijzigt van 5.3 naar 5.5. U kunt tijdelijk nog gebruikmaken van PHP 5.3 als dit nodig is voor de door u gebruikte scripting, maar deze versie zal op niet al te lange termijn geheel worden uitgefaseerd. Tijdens de testperiode wordt PHP 5.5 geforceerd geselecteerd voor alle websites, ongeacht de in Mijn NederHost geselecteerde versie. Bij de livegang wordt uiteraard de door u geselecteerde versie van PHP gebruikt.
 • Extra PHP-instellingen maakt u voortaan altijd met .user.ini-bestanden; ondersteuning voor php.ini-bestanden in de data-directory is niet meer nodig en zal verdwijnen. NederHost zal de php.ini-bestanden die bij de overgang naar het nieuwe platform nog aanwezig zijn automatisch voor u converteren naar .user.ini-bestanden in de www-directory.
 • Naast .htaccess-bestanden kunt u nu ook gebruikmaken van .htconf-bestanden die vóór .htaccess worden gelezen. U kunt dit eventueel ook gebruiken om het gedrag van bepaalde applicaties op alleen het nieuwe platform te wijzigen (de .htconf-bestanden worden door het oude platform genegeerd).
 • De Apache-optie MultiViews staat niet langer standaard ingeschakeld. Dit betekent dat afbeeldingen en bestanden waar zonder extensie aan wordt gerefereerd niet standaard worden gevonden. Om het oude gedrag te herstellen plaatst u in uw www-folder een bestand met de naam .htaccess of .htconf met daarin:
  Options +MultiViews

Nieuwe mogelijkheden

 • De Apache-webserverversie wijzigt van 2.2 naar 2.4, u kunt dus in .htconf (of .htaccess) gebruik maken van nieuwe opties.
 • Passenger (voor het draaien van o.a. Ruby on Rails-applicaties en Python Django-sites) wijzigt van versie 4.x naar versie 5.x en wordt nu officieel ondersteund.
 • RVM wordt nu ondersteund op het webhostingplatform.

Andere wijzigingen

Onderstaande wijzigingen maken ook deel uit van het nieuwe webhostingplatform maar hebben in principe geen invloed op het functioneren van uw website.

 • De Linux-distributie wijzigt van 32-bits Gentoo naar 64-bits CentOS.
 • Minor PHP-upgrades: van 5.4.35 naar 5.4.38 en van 5.5.19 naar 5.5.22. Ook diverse libraries en modules krijgen een minor upgrade (of wijzigen in sommige gevallen naar een lagere versie met CentOS-specifieke backports).
 • Het bestand waar foutmeldingen die betrekking hebben op uw website heet voortaan ~/logs/error_log (de losse bestanden per hostname verdwijnen). U kunt wel nog steeds tailerror en tailaccess gebruiken om de logbestanden te ‘volgen’.

Nieuwsarchief