Wijziging standaard mailpolicies

21 september 2020

NederHost gaat de standaard ingestelde DNS-records voor e-mailpolicies (zoals SPF en DMARC) aanpassen. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het functioneren van e-mail maar gaat het misbruik van domeinnamen die niet worden gebruikt voor e-mail tegen.

Voor alle domeinnamen die e-mail kunnen ontvangen wordt binnenkort standaard een SPF- en een DMARC-record gepubliceerd. Deze records leggen geen extra beperkingen op; om het verzenden van e-mail vanaf een domein aan te scherpen kun je de instellingen voor SPF en DMARC wijzigen in Mijn NederHost.

Voor alle domeinnamen die geen e-mail ontvangen wordt binnenkort standaard een restrictieve SPF- en DMARC-policy gepubliceerd. Daarnaast wordt voor deze domeinnamen een null MX-record ingesteld. De policies en het null MX-record worden automatisch aangepast zodra voor een domeinnaam MX-records of mailboxen worden geconfigureerd.

De komende week worden deze wijzigingen voor alle domeinnamen van kracht. Voor een aantal domeinnamen geldt dat er nog een standaard MX-record aanwezig kan zijn dat naar de NederHost-mailservers wijst. Als dit record aanwezig is zonder dat er daadwerkelijk e-mail kan worden ontvangen dan wordt dit vervangen door een null MX-record.

Meer informatie kun je vinden in de kennisbank: