Wijziging algemene voorwaarden

29 juni 2020

NederHost heeft de algemene voorwaarden aangepast. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met NederHost gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn op de volgende punten aangepast:

  • De opzegtermijn zoals die in artikel 13 staat vermeld is gewijzigd van een maand naar veertien dagen. Je hebt dus langer de tijd om je diensten bij NederHost op te zeggen.
  • Voor web- en mailhostingdiensten die direct opzegbaar zijn is een nieuw lid (4) toegevoegd aan artikel 13. De overige leden vanaf 4 zijn hierdoor hernummerd.
  • Er is een bijlage toegevoegd voor de nieuwe Fair Use Policy waarin duidelijker staat omschreven hoe geheugenruimte en CPU-tijd op de NederHost-servers kan worden gebruikt. De reden van deze laatste wijziging is dat het nu mogelijk is om een vrijwel onbeperkt aantal websites op één account te draaien en het oude FUP-model daarom niet meer voldeed.

De gewijzigde algemene voorwaarden