Aanvullende verklaring DDoS-aanval

20 april 2014

Op 19 maart is het netwerk waar de meeste NederHost-servers draaien getroffen door een zeer zware DDoS-aanval, resulterend in de ernstigste onderbreking van onze dienstverlening sinds 2006. In totaal waren onze servers gedurende 1 uur en 12 minuten niet te bereiken, met de langste onderbrekingen tussen 15:02 en 16:06.

Bij een DDoS-aanval als deze wordt een zeer grote hoeveelheid verkeer vanaf een groot aantal verschillende bronnen naar een netwerk gestuurd met als doel dit netwerk onbereikbaar te maken. Het netwerk van Proserve, waar de meeste NederHost-servers zijn ondergebracht, heeft al sinds begin maart te kampen met in hevigheid toenemende DDoS-aanvallen. Tot dusver is de overlast van deze aanvallen beperkt gebleven door het verkeer intern te filteren en de netwerkcapaciteit te vergroten; op 19 maart nam de hoeveelheid verkeer echter plotseling sterk toe waardoor dit niet meer afdoende was. Op dit moment wordt verkeer naar het Proserve-netwerk extern gefilterd zodat o.a. de NederHost-servers bereikbaar blijven.

DDoS-aanvallen komen de laatste tijd in sterk toenemende mate voor. Proserve en NederHost zijn met u slachtoffer van deze buitengewoon heftige criminele activiteiten. NederHost betreurt de overlast die u heeft ondervonden. Naast de maatregelen die Proserve neemt en heeft genomen wijzen we u graag nog op het volgende:

  • NederHost heeft nameservers ondergebracht in drie verschillende netwerken. Dit betekent dat ook bij een onderbreking op de primaire locatie DNS blijft functioneren.
  • Een soortgelijke voorziening is getroffen voor e-mail. Alle e-mail die tijdens de onderbreking is verzonden aan NederHost-klanten is keurig opgevangen en direct na afloop van de onderbreking alsnog afgeleverd.

Gebleken is wel dat er behoefte bestaat aan een betere mogelijkheid naast Twitter om informatie over dit soort onderbrekingen te kunnen verstrekken. NederHost heeft daarom de website nederhost-status.nl ingericht waarop u informatie over onderbrekingen (ook) terug kunt vinden. Deze website draait volledig los van onze eigen infrastructuur.

Als laatste wil NederHost u graag bedanken voor uw geduld. Tijdens de onderbreking hebben we met een aantal klanten contact gehad en geprobeerd de situatie uit te leggen, waarop vriendelijk en begripvol werd gereageerd. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat natuurlijk graag.