Melding bij versturen: "login with the correct username and password to send DKIM signed email"

Probleem

Het versturen van e-mail werkt niet, de melding die de mailserver weergeeft is "Recipient address rejected: login with the correct username and password to send DKIM signed email".

Oorzaak

Als je DKIM-ondertekening voor je domeinnaam inschakelt dan worden voor die domeinnaam alleen nog afzenderadressen geaccepteerd die horen bij de gebruiker die inlogt. Er wordt echter geprobeerd e-mail te versturen met een op zichzelf correcte gebruiker die niet hoort bij het gebruikte afzenderadres.

Oplossing

Zorg dat het afzenderadres dat je gebruikt is gekoppeld aan de gebruiker waarmee je voor het verzenden van e-mail inlogt. Als het niet lukt om dit goed in te stellen dan kan eventueel ook DKIM-ondertekening voor je domein (tijdelijk) worden uitgeschakeld.