Melding bij versturen: "Message content rejected"

Probleem

Bij het versturen van e-mail via mail.nederhost.nl krijg je een foutmelding "550 5.7.1 Message content rejected - UBE" of "550 5.7.1 Message content rejected - VIRUS".

Oorzaak

De server voor uitgaande e-mail filtert alle berichten die worden verzonden om te voorkomen dat NederHost een bron van spam en virussen wordt. Als je deze melding ziet dan is er iets mis met het bericht dat je probeert te versturen.

Oplossing

Een virusmelding is vrijwel altijd terecht en reden voor nader onderzoek op je computer.

Een UBE-melding duidt erop dat je bericht voor spam wordt aangezien. Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

  • Het bericht bevat bepaalde woorden of opmaak (zoals HTML in een gewoon tekstbericht) die ook veel voorkomen in spamberichten.
  • Je e-mail bestaat enkel uit een attachment of bevat geen platte tekst-versie van een bericht met opmaak.
  • Je probeert spam door te sturen.

Als je denkt dat het bericht dat je probeert te verzenden niet als spam zou moeten worden aangemerkt dan kun je contact opnemen met NederHost. Denk eraan dat zelfs als NederHost de e-mail door zou laten deze naar alle waarschijnlijkheid door de ontvanger alsnog zou worden geblokkeerd omdat ook aan die zijde een spamfilter zal worden gebruikt.