Van decimaal naar hexadecimaal

Voor IPv6-adressen wordt een nieuwe notatie gebruikt die is gebaseerd op hexadecimale getallen. Bij dit zestientallige talstelsel worden de cijfers 0 t/m 9 gevolgd door de letters a t/m f. U kunt een IPv6-adres zowel met kleine letters als met hoofdletters noteren; de notatie met kleine letters is echter algemener. In onderstaande tabel staan de verschillen tussen IPv4- en IPv6-adressen kort weergegeven.

IPv4-adresIPv6-adres
Maximale lengte15 tekens39 tekens
Toegestane karakters0-9 en de punt (.)0-9, a-f, A-F en de dubbele punt (:)
Opbouwvier groepen van maximaal drie cijfers gescheiden door een puntmaximaal acht groepen van maximaal vier cijfers of letters gescheiden door een dubbele punt
Maximale waarde per deel255ffff hexadecimaal
Totale adresruimteca. 4,2 x 109ca. 1,8 x 1019

Als u simpelweg IP-adressen verwerkt zoals die worden aangeleverd door bijvoorbeeld onze webserver dan bent u klaar als u controles aanpast aan de hierboven vermelde verschillen; u heeft dan niet te maken met verkorte adressen en kunt er vanuit gaan dat u alle adressen in kleine letters krijgt aangeleverd.

Als u IP-adressen accepteert als invoer van gebruikers of zelf IP-adressen verwerkt dan zijn er meer zaken om op te letten: