PHP-configuratie (php.ini) aanpassen

Je kunt de configuratie van PHP zoals die draait op je website zelf aanpassen. Bij NederHost doe je dit door een bestand .user.ini (let op de punt aan het begin van de naam) te plaatsen in de directory waarop de wijziging betrekking heeft. Als de instelling voor je hele website geldt dan plaats je het .user.ini-bestand dus direct in de folder van je website.

In het bestand .user.ini plaats je de instellingen in .ini-formaat, bijvoorbeeld:

upload_max_filesize = 10M
post_max_size = 10M

Dit voorbeeld verhoogt de limiet voor het uploaden van bestanden van de standaard 2 MB naar ongeveer 10 MB. De wijziging heeft direct effect.

Let op

Plaats geen php.ini-bestand

Het plaatsen van een bestand met de naam php.ini heeft geen effect - het bestand moet echt .user.ini heten om door PHP te worden gebruikt.

Plaats niets in .htaccess

Als je online om hulp vraagt dan kun je ook het advies krijgen om PHP-instellingen te wijzigen via een .htaccess-bestand. Dit werkt echter alleen voor mod_php op Apache, en NederHost gebruikt dat niet. Gelukkig is het eenvoudig om een eventueel voorbeeld om te schrijven. Ter illustratie: bovenstaand voorbeeld zou er in de vorm van een .htaccess-bestand als volgt uitzien:

php_value upload_max_filesize 10M
php_value post_max_size 10M

Je ziet dat het eenvoudig is om dit voorbeeld om te schrijven naar de juiste manier:

  • Gebruik in plaats van .htaccess de bestandsnaam .user.ini voor het wijzigen van de instellingen.
  • Laat php_value weg.
  • Zorg dat er een gelijkteken (=) staat tussen de parameternaam en de waarde.

Als je onverhoopt een .htaccess-bestand plaatst met daarin php_value sleutelwoorden dan zal je website een Internal Server Error of Serverside Error genereren; haal in dat geval het bestand weg of verwijder de regels die beginnen met php_value.