Je website aanpassen via SFTP of SSH

NederHost is bezig de mappenindeling van de websites te wijzigen. Als jouw homedirectory een map 'sites' bevat dan gebruik je de nieuwe indeling, als deze map niet aanwezig is dan gebruik je de oude indeling.

Je kunt toegang krijgen tot je website bij NederHost via SFTP of SSH. Je logt in met SSH op shell.nederhost.nl of met SFTP op sftp.nederhost.nl.

De gebruikersnaam om in te loggen begint met 'web' of 'wsp' gevolgd door vijf cijfers. De gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn te vinden in de wachtwoordkluis in Mijn NederHost. Als het wachtwoord daar niet meer is te vinden dan is het opnieuw in te stellen bij de instellingen van je website in Mijn NederHost.

Nieuwe indeling

De websiteruimte bevat de volgende mappen:

 • sites: hieronder staat voor iedere website een map waarin de websites zelf staan, zoals afbeeldingem, PHP-scripts en platte HTML.
 • apps: hieronder staat voor ieder type applicatie (CGI, WSGI, NodeJS en Rack) een folder waaronder je applicaties van dat type kunt installeren:
  • in apps/cgi plaats je CGI-scripts die op je website op het pad /cgi-bin beschikbaar worden gemaakt
  • in apps/wsgi plaats je in WSGI-applicaties (ieder in een eigen map)
  • in apps/nodejs plaats je NodeJS-applicaties (ieder in een eigen map)
  • in apps/rack plaats je Ruby/Rack-applicaties (ieder in een eigen map)
  • de symlink apps/php verwijst naar de sites-map en is hier alleen geplaatst om je te helpen; PHP-applicaties plaats je altijd onder de sites-map
 • data: hierin kunnen bestanden worden geplaatst die niet rechtstreeks vanaf de website toegankelijk moeten zijn maar die bijvoorbeeld voor scripts noodzakelijk zijn.
 • logs: deze directory is alleen via SSH toegankelijk en bevat de logbestanden van de website.

In de sites-map (en onderliggende mappen) kun je .htaccess-bestanden plaatsen om de Apache-configuratie aan te passen, zoals het toepassen van rewrite-rules en het configureren van Passenger-applicaties.

Oude indeling (geen 'sites' map aanwezig)

De websiteruimte bevat de volgende mappen:

 • www: hierin staat de website (afbeeldingen, PHP-scripts e.d.).
 • data: hierin kunnen bestanden worden geplaatst die niet rechtstreeks vanaf de website toegankelijk moeten zijn maar die bijvoorbeeld voor scripts noodzakelijk zijn.
 • scripts: deze folder is alleen bedoeld voor CGI-scripts die onder het speciale pad cgi-bin beschikbaar worden gemaakt. Deze folder is vooral aanwezig vanwege historische redenen en zal op de meeste nieuwe websites leeg blijven.
 • logs: deze directory bevat de logbestanden van de website.

In de www-map (en onderliggende mappen) kun je .htaccess-bestanden plaatsen om de Apache-configuratie aan te passen, zoals het toepassen van rewrite-rules en het configureren van Passenger-applicaties.