Technische fiche voor mailboxen bij NederHost

Beknopte technische informatie voor het configureren van een NederHost-mailbox. Geef deze informatie aan je systeembeheerder.

 • Server voor het versturen en ontvangen van e-mail: mail.nederhost.nl
 • Schakel STARTTLS voor alle protocollen in.
 • Poortnummers en alternatieve poorten zijn:
  • POP3: 110 (standaard, STARTTLS), 995 (TLS zonder STARTTLS)
  • IMAP: 143 (standaard, STARTTLS), 993 (TLS zonder STARTTLS)
  • SMTP: 587 (standaard, STARTTLS), 465 (TLS zonder STARTTLS)
  • ManageSieve: 4190 (STARTTLS)

De SMTP-server is om historische redenen ook via poort 25 te bereiken maar omdat deze poort oorspronkelijk is bedoeld voor SMTP zonder authenticatie wordt deze door veel access providers geblokkeerd.

De gebruikersnaam voor mailboxen heeft de vorm popXXXXX waarbij XXXXX cijfers zijn; gebruikersnamen en de bijbehorende wachtwoorden zijn in te stellen vanuit Mijn NederHost en/of daar in te vinden in de wachtwoordkluis.

Secure Webmail is te benaderen op webmail.nederhost.nl. Inloggen kan met de popXXXXX-gebruikersnaam óf het bijbehorende e-mailadres.