Dynamic DNS gebruiken

Met behulp van de defacto DynDNS-standaard kun je eenvoudig een A- of AAAA-record instellen naar een dynamisch IP-adres van je eigen server. Je gebruikt hiervoor de gebruikersnaam en het wachtwoord van je domeinnaam zoals je dit in Mijn NederHost kunt vinden.

Als je uitgebreidere geautomatiseerde toegang tot je DNS-records nodig hebt dan kun je de REST DNS-API gebruiken.

Een DynDNS-client gebruiken

In sommige routers zit ondersteuning voor DynDNS ingebouwd met een URL die te wijzigen is. In die gevallen kun je de router direct zelf het benodigde record bij NederHost in laten stellen.

De update-URL voor DynDNS bij NederHost heeft de volgende form:

https://dyndns.nederhost.nl/nic/update?hostname=naam.example.com&myip=192.0.2.123

Hierin is naam.example.com de in te stellen naam inclusief de domeinnaam en 192.0.2.123 het in te stellen IP-adres. Het deel vanaf &myip kan ook worden weggelaten, de NederHost-server gebruikt dan het IP-adres vanaf waar het verzoek wordt ontvangen. In plaats van HTTPS kan ook HTTP worden gebruikt maar NederHost raadt dit af omdat hiermee logingegevens 'open' over het internet worden verzonden.

Als logingegevens geef je de logingegevens voor deze domeinnaam, dit is een gebruikersnaam van de vorm domXXXXX waarbij XXXXX cijfers zijn en het bijbehorende wachtwoord.

Met curl of wget

Vnafa een Linux- of BSD-machine kun je ook gebruikmaken van commandline tools voor het benaderen van websites, zoals curl of wget. Als je gebruik maakt van automatische IP-adresdetectie (en dus myip niet opgeeft) dan is één van de volgende commando's voldoende voor het instellen van de juiste dynamische records:

wget --no-proxy -q -O - --user=domXXXXX --password=wachtwoord \
  https://dyndns.nederhost.nl/nic/update/?hostname=naam.example.com
curl --noproxy "*" --silent --user domXXXXX:wachtwoord \
  https://dyndns.nederhost.nl/nic/update/?hostname=naam.example.com

De uitvoer van wget of curl geeft aan of het record met succes kon worden ingesteld:

good 192.0.2.123
succesmelding met terugkoppeling van ingestelde adres
nochg
de wijziging is niet uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege een conflicterende CNAME
dnserr
dit duidt meestal op een tijdelijk probleem, neem eventueel contact op met NederHost
badauth
de opgegeven gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie is incorrect
numhost
je probeert meer dan twintig hostnames te wijzigen in één oproep

IPv6

Om automatische detectie van je IP-adres betrouwbaar te houden is dyndns.nederhost.nl bij wijze van uitzondering alleen via IPv4 te benaderen. Om verbinding via IPv6 te maken gebruik je dyndns6.nederhost.nl als servernaam. Het is overigens altijd mogelijk om bij 'myip' een IPv4- of IPv6-adres op te geven, ongeacht de verbindingsmethode.