Ruby Version Manager (RVM) gebruiken

Met behulp van RVM kunt u specifieke Ruby-versies met eigen Gems installeren en beheren. U bent dan niet afhankelijk van de Ruby-versie die op het systeem wordt gebruikt en u kunt zelf Rails en overige benodigde Gems downloaden en installeren.

RVM installeren

RVM is standaard niet geïnstalleerd, maar u voegt RVM eenvoudig toe aan uw webruimte met een klein scriptje dat wel standaard aanwezig is. Om RVM te installeren voert u op de shell het volgende commando uit:

rvm-install

Het downloaden en installeren van RVM kan enkele minuten duren. RVM plaatst alle bestanden in een .rvm-directory direct onder uw homedirectory; omdat de naam van deze directory begint met een punt wordt deze standaard verborgen. U kunt het rvm-install-script ook gebruiken om RVM op ieder moment bij te werken naar de nieuwste versie.

Ruby installeren

Om een specifieke Ruby-versie te installeren en gebruiksklaar te maken voor RVM voert u uit:

rvm install ruby-2.2.2

Let hierbij op dat het afbreekstreepje tussen rvm en install is vervangen door een spatie. Dit voorbeeld installeert Ruby 2.2.2.

Ruby-versie selecteren

Om een specifieke versie van Ruby te selecteren voert u uit:

rvm use ruby-2.2.2

Dit selecteert de zojuist geinstalleerde Ruby 2.2.2. U kunt ook een specifieke versie als default kiezen, deze wordt dan automatisch geselecteerd als u inlogt via SSH:

rvm --default use ruby-2.2.2

Na het selecteren van de juiste Ruby kunt u op de gebruikelijke wijze Gems installeren met behulp van de 'gem' utility.

Gerelateerde artikelen

Gems installeren
Gems zijn uitbreidingen van Ruby; u kunt deze zelf installeren op uw hostingruimte.
Een applicatie uitrollen met Passenger
Een korte beschrijving hoe bijvoorbeeld een Ruby on Rails-applicatie moet worden geinstalleerd op de NederHost-webruimte.
Een Rails-applicatie herstarten
Wijzigingen in Rails-applicaties worden doorgaans automatisch opgepikt; het kan echter handig zijn om een herstart te forceren.