Een applicatie uitrollen met Passenger

Voor het draaien van applicaties die een applicatieserver vereisen, zoals Ruby on Rails, kunt u bij NederHost gebruikmaken van Passenger.

Initialiseren of uploaden

Plaats uw applicatie in de scripts-folder van de uw webruimte. Deze folder is niet rechtstreeks door de webserver te benaderen; door uw applicatie hier te plaatsen voorkomt u dat de broncode van uw applicatie zichtbaar wordt voor bezoekers van uw site. Als u een nieuwe applicatie wilt initialiseren dan kan dat vanaf de Unix-shell:


cd ~/scripts
rails new applicatienaam

Uw applicatie linken vanuit de www-folder

Om te zorgen dat uw applicatie op het door u gewenste pad op uw website zichtbaar wordt maakt u een symlink vanuit de www-folder naar de 'public'-folder van uw applicatie, als volgt:


cd ~/www
ln -s ../scripts/applicatienaam/public applicatiepad

Uw applicatie configureren

Om uw applicatie te laten draaien met Passenger plaatst u een configuratiebestand in de folder waarboven de hierboven gemaakte symlink staat. Voor de naam van dit configuratiebestand gebruikt u .htconf of .htaccess (let op de punt aan het begin van de naam). In dit bestand zet u het volgende:


PassengerEnabled on
PassengerAppEnv production
PassengerBaseURI applicatiepad

De PassengerBaseURI-optie is niet in alle gevallen noodzakelijk. Als u de applicatie nog aan het testen bent dan kiest u bij PassengerAppEnv voor development in plaats van production; bij eventuele problemen krijgt u dan een foutmelding in uw browser.

RVM in combinatie met Passenger

Als u gebruikmaakt van RVM (eigen Ruby en Gemset) dan moet Passenger met behulp van de PassengerRuby-parameter worden geconfigureerd om gebruik te maken van de juiste Ruby-versie. Om het pad naar uw Ruby te achterhalen logt u in op de shell en selecteert u met RVM de gewenste Ruby-versie. Vervolgens doet u:

passenger-config

Dit geeft informatie over het instellen van de huidige Ruby-versie, bijvoorbeeld:

  To use in Apache: PassengerRuby /home/httpd/webXXXXX/.rvm/gems/ruby-2.2.0/wrappers/ruby

Om uw applicatie gebruik te laten maken van de juiste Ruby en Gemset voegt u de gesuggereerde regel toe aan uw .htconf- of .htaccess-bestand zodat dit nu bevat:


PassengerEnabled on
PassengerAppEnv production
PassengerBaseURI applicatiepad
PassengerRuby /home/httpd/webXXXXX/.rvm/gems/ruby-2.2.0/wrappers/ruby

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het gebruik van Passenger de Apache-versie van de gebruikershandleiding.

Gerelateerde artikelen

Ruby Version Manager (RVM) gebruiken
Met behulp van RVM kunt u specifieke Ruby-versies met eigen Gems installeren en beheren.
Gems installeren
Gems zijn uitbreidingen van Ruby; u kunt deze zelf installeren op uw hostingruimte.
Een Rails-applicatie herstarten
Wijzigingen in Rails-applicaties worden doorgaans automatisch opgepikt; het kan echter handig zijn om een herstart te forceren.