Privacyverklaring

NederHost verwerkt (privacygevoelige) persoonsgegevens. NederHost hecht belang aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring licht NederHost toe welke persoonsgegevens NederHost verzamelt en gebruikt en met welk doel. NederHost adviseert u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.

Persoonsgegevens die NederHost verwerkt

NederHost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. NederHost verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype, zoals verzonden door uw browser
  • Bankrekeningnummer

  NederHost heeft niet te intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het sluiten van een overeenkomst tot levering is voor minderjarigen uitsluitend toegestaan met toestemming van ouders of voogd. NederHost kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 en raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op om die informatie te laten verwijderen.

  Doel en grondslag gegevensverwerking

  NederHost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om diensten aan u te leveren.
  • Voor het afhandelen van uw bestelling en betaling, inclusief een eventuele domeinregistratie of certificaataanvraag.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (bij toestemming).
  • Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Ter identificatie van u als eigenaar van een bestaand account.
  • Als beveiligingsmaatregel of fraudebestrijding, door vast te kunnen stellen vanaf welk IP-adres een bepaald verzoek afkomstig is.
  • Ter beantwoording van vragen die u stelt aan NederHost via het contactformulier, door een ticket te openen of door een e-mail te sturen aan NederHost.
  • NederHost analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • NederHost verwerkt ook persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  NederHost neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  NederHost verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of overeenkomsten die u via NederHost met derden sluit (zoals registries en certificaatautoriteiten), voor het innen van door u aan NederHost verschuldigde betalingen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NederHost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies

  NederHost gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw bestellijst. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Bewaartermijnen

  NederHost bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de termijn waarin u klant bent van NederHost. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als u uw account bij NederHost beëindigt dan blijven uw gegevens nog bewaard volgens onderstaande tabel:

  Categorie Maximale bewaartermijn Reden
  Naam en adresgegevens tien jaar na het jaar waarin u de laatste factuur van NederHost ontvangt wettelijke verplichting
  Telefoonnummer drie maanden na de dag waarop u de laatste factuur van NederHost betaalt uitvoering van de overeenkomst
  E-mailadres drie maanden na de dag waarop u de laatste factuur van NederHost betaalt uitvoering van de overeenkomst
  Bankrekeningnummer tien jaar na ontvangst van de laatste betaling vanaf het betreffende nummer wettelijke verplichting

  Voor de overige gegevens die u aan NederHost verstrekt of die NederHost van u verzamelt geldt dat de bewaartermijn geldt vanaf het moment waarop de gegevens aan NederHost werden verstrekt. U vindt de bewaartermijnen van deze gegevens in onderstaande tabel:

  Categorie Maximale bewaartermijn Reden
  IP-adres twaalf maanden beveiliging/fraudebestrijding
  Gegevens over uw activiteiten op onze website zes maanden analyse websitegebruik
  Internetbrowser en apparaattype zes maanden analyse websitegebruik

  Beveiliging van persoonsgegevens

  NederHost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met NederHost. NederHost heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database die niet direct toegankelijk is en waartoe alleen geautoriseerde medewerkers van NederHost toegang hebben.
  • De toegang tot uw gegevens via Mijn NederHost is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord, en kan door u extra worden beveiligd met een tweede authenticatiefactor.
  • Persoonsgegevens worden uitsluitend uitgewisseld via een intern netwerk of over een met TLS beveiligde verbinding. In de adresbalk van uw browser is de aanwezigheid van deze beveiliging zichtbaar aan de vermelding 'https' en het hangslotje. In het bijbehorende certificaat kunt u de identificerende gegevens van NederHost controleren.
  • NederHost maakt gebruik van DKIM, SPF, DMARC en S/MIME om e-mail die u van NederHost ontvangt te beveiligen; hierdoor kunt u herkennen of een e-mail daadwerkelijk van NederHost afkomstig is.
  • NederHost maakt gebruik van DNSSEC om te voorkomen dat u verbinding maakt met een vals IP-adres als u een website onder nederhost.nl benadert.
  • Voor het inloggen op de systemen van NederHost door medewerkers wordt, voor zover technisch mogelijk, gebruik gemaakt van cryptografische sleutels.

  Diensten van derden

  Google Analytics

  NederHost maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van bezoekers op de NederHost-website te analyseren en de website te kunnen verbeteren. Google treedt hierbij namens NederHost op als verwerker van bepaalde persoonsgegevens (IP-adressen). Gegevens die via de website van NederHost worden verstrekt worden door Google niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor het tonen van advertenties.

  Google reCAPTCHA

  NederHost maakt gebruik van Google reCAPTCHA om formulieren die op de NederHost-website kunnen worden ingevuld te beveiligen tegen misbruik door spambots. U kunt het gebruik van reCAPTCHA uitschakelen door cookies van het domein google.com te blokkeren in uw browser; hiermee kan het echter wel onmogelijk worden om bepaalde formulieren op de NederHost-website te gebruiken. Pagina's die reCAPTCHA gebruiken bevatten het reCAPTCHA-logo waarin tevens wordt verwezen naar de relevante voorwaarden van Google en het privacybeleid van Google dat op gebruik van reCAPTCHA van toepassing is.

  Contactgegevens

  NederHost
  Keurenplein 41 Unit G200
  1069 CD Amsterdam
  contact@nederhost.nl

  U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website om contact op te nemen met NederHost.