Identiteit verwerker

De gegevens worden verwerkt door NederHost, gevestigd aan Moeraszegge 8, 1241 ZB Kortenhoef. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze aan ons richten per post aan bovenstaand adres of per e-mail aan contact@nederhost.nl.

Gegevens

1. Uw IP-adres en eventuele andere gegevens die door uw browser en andere software worden verzonden aan de servers van NederHost kunnen door NederHost worden opgeslagen om de dienstverlening en de eigen website te beveiligen en te optimaliseren. De uitwisseling van gegevens tussen uw browser en de NederHost webserver is versleuteld met HTTPD. Deze gegevens zijn opgeslagen op een afzonderlijke met wachtwoord beveiligde server die enkel toegankelijk is voor het NederHost systeembeheer.

2. NederHost maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer op de eigen website(s) te analyseren, met als doel de werking van de betreffende website(s) te optimaliseren. Google Analytics wordt niet gebruikt op webmail.nederhost.nl of dbadmin.nederhost.nl. Om uw privacy te waarborgen heeft NederHost de volgende maatregelen toegepast confirm de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens:

3. De gegevens die u bij het plaatsen van een bestelling aan NederHost opgeeft dienen voor het uitvoeren van de overeenkomst tot levering van diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor facturering en om met u in contact te treden voor zaken die betrekking hebben op de diensten die u bij NederHost afneemt. Deze gegevens zijn opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde en louter vanaf het eigen netwerk toegankelijke database, en alleen toegankelijk voor gebruikers die de betreffende gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4. De gegevens die u voor het registreren van een domeinnaam opgeeft worden door NederHost gebruikt bij het uitvoeren van een domeinregistratie en kunnen in dat kader worden doorgegeven aan de partij die de domeinnamen uiteindelijk beheert (registry) of een tussenpartij (registrar), conform de voor de betreffende domeinnaam geldende regels. Deze gegevens worden beveiligd conform de voor de betreffende domeinnaam geldende regeling. In veel gevallen betekent dit dat deze gegevens (al dan niet beperkt) openbaar worden gemaakt.

Gegevens die u bij NederHost op servers plaatst in het kader van de dienst (zoals webpagina's, afbeeldingen en e-mailberichten) worden niet door NederHost verwerkt zoals bedoeld in de WBP. NederHost verstuurt nieuwsbrieven alleen naar e-mailadressen die zich hiervoor expliciet hebben opgegeven (opt-in).

Backups

Backups van gegevens die buiten de eigen systemen worden opgeslagen zijn versleuteld met sterke asymmetrische encryptie.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen en worden meegestuurd bij iedere pagina die u op onze website opvraagt. NederHost plaatst de volgende cookies:

1. Cookies voor het bijhouden van eventuele bestellingen en autorisaties, zoals het ingelogd zijn op Mijn NederHost, webmail, etc. Omdat deze cookies noodzakelijk zin voor het functioneren van de website is het niet mogelijk deze cookies uit te schakelen.

2. Cookies van Google Analytics worden namens NederHost door Google geplaatst. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het functioneren van de website en u kunt daarom ook gebruik maken van een opt-out. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics-cookies op deze website

Inzage en correctie

U heeft het recht om uw gegevens bij NederHost in te zien en te corrigeren. Voor de meeste gegevens geldt dat u deze via Mijn NederHost kunt opvragen en wijzigen. U kunt uw gegevens ook schriftelijk opvragen door een verzoek hiertoe, inclusief een kopie van uw legitimatie en indien relevant een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, per post aan NederHost te richten.