Identiteit verwerker

De gegevens worden verwerkt door NederHost, gevestigd aan Moeraszegge 8, 1241 ZB Kortenhoef. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze aan ons richten per post aan bovenstaand adres of per e-mail aan contact@nederhost.nl.

Doeleinden verwerking

NederHost verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Uw IP-adres en eventuele andere gegevens die door uw browser en andere software worden verzonden aan de servers van NederHost kunnen door NederHost worden opgeslagen om de dienstverlening en de eigen website te beveiligen en te optimaliseren.

2. De gegevens die u bij het plaatsen van een bestelling aan NederHost opgeeft dienen voor het uitvoeren van de overeenkomst tot levering van diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor facturering en om met u in contact te treden voor zaken die betrekking hebben op de diensten die u bij NederHost afneemt.

3. De gegevens die u voor het registreren van een domeinnaam opgeeft worden door NederHost gebruikt bij het verwerken van uw verzoek tot domeinregistratie en kunnen in dat kader worden doorgegeven aan de partij die de domeinnamen uiteindelijk beheert (registry) of een tussenpartij (registrar), conform de voor de betreffende domeinnaam geldende regels.

Gegevens die u bij NederHost op servers plaatst in het kader van de dienst (zoals webpagina's, afbeeldingen en e-mailberichten) worden niet door NederHost verwerkt zoals bedoeld in de WBP. NederHost verstuurt nieuwsbrieven alleen naar e-mailadressen die zich hiervoor expliciet hebben opgegeven (opt-in).

Beveiliging

NederHost neemt de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

1. De uitwisseling van de gegevens met uw browser is beveiligd met SSL, gewaarmerkt door een geldig certificaat.

2. De gegevens zoals bedoeld in artikel 2, punt 1, zijn opgeslagen op een afzonderlijke met wachtwoord beveiligde server die enkel toegankelijk is voor het NederHost systeembeheer.

3. De gegevens zoals bedoeld in artikel 2, punt 2, zijn opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde en louter vanaf het eigen netwerk toegankelijke database.

4. De gegevens zoals bedoeld in artikel 2, punt 3, zijn, waar relevant, beveiligd conform de voor de betreffende domeinnaam geldende regeling. In veel gevallen betekent dit dat deze gegevens beperkt openbaar worden gemaakt.

5. De gegevens zoals bedoeld in artikel 2, punt 2 en 3, zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die de betreffende informatie moeten inzien in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst.

6. Backups van gegevens die buiten de eigen systemen worden opgeslagen zijn versleuteld met sterke asymmetrische encryptie.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen en worden meegestuurd bij iedere pagina die u op onze website opvraagt. NederHost plaatst cookies met een identificatienummer op uw computer voor de volgende doeleinden:

1. Het bijhouden van eventuele bestellingen.

2. Het bijhouden van eventuele autorisaties ('ingelogd zijn'), zoals bij het inloggen op Mijn NederHost, webmail, etc.

De door NederHost geplaatste cookies worden niet gebruikt om gebruikers tussen verschillende bezoeken aan de website te volgen.

Inzage en correctie

U heeft het recht om uw gegevens bij NederHost in te zien en te corrigeren. Voor de in artikel 2 bij punt 2 en 3 genoemde gegevens geldt dat u deze via Mijn NederHost kunt opvragen en wijzigen. U kunt uw gegevens ook schriftelijk opvragen door een verzoek hiertoe, inclusief een kopie van uw legitimatie en indien relevant een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, per post aan NederHost te richten.