Passenger gebruiken

Met de Passenger applicatieserver draai je eenvoudig je Ruby, Python (WSGI) of Node.js-applicatie op shared hosting bij NederHost. Passenger draait bij NederHost geïntegreerd met Apache, en je configureert je applicatie door het plaatsen van een .htconf of .htaccess-bestand met de juiste instellingen.

In principe kan je een applicatie overal zetten maar NederHost adviseert om voor iedere applicatie een subdirectory in de 'scripts'-folder (direct onder je homedirectory) te gebruiken. Op de gewenste deployment-locatie onder de 'www'-folder plaats je het .htconf of .htaccess-bestand en maak je eventuele symlinks naar de public-folder van je applicatie.

De manier waarop je de applicatie moet configureren hangt af van het applicatietype. Hieronder geven we kort de belangrijkste instellingen. Uitgebreide informatie over het gebruik van Passenger is te vinden op de Passenger-website.

Ruby

Zorg dat in de folder van de applicatie een symlink staat naar de public-folder van je applicatie. Zet in .htconf of .htaccess het volgende:

PassengerEnabled on
PassengerAppType rack
PassengerAppEnv production

Als je een eigen Ruby hebt geïnstalleerd met RVM dan is het nodig het pad naar je Ruby-installatie op te geven. Dit pad achterhaal je met:

passenger-config

Dit commando geeft een suggewstie over de juiste instelling voor PassengerRuby - voeg deze suggestie toe aan het .htconf of .htaccess-bestand om de juiste Ruby te laten starten.

Python

Zorg dat in de folder van de applicatie een symlink staat naar de public-folder van je applicatie. Zet in .htconf of .htaccess het volgende:

PassengerEnabled on
PassengerAppType wsgi
PassengerAppRoot /pad/naar/app
PassengerStartupFile pad-naar-wsgi-bestand.py

Als je een eigen Python hebt geïnstalleerd met Virtualenv of iets anders dan voeg je PassengerPython toe met het pad naar jouw Python-installatie.

Node.js

Zorg dat in de folder van de applicatie een symlink staat naar de public-folder van je applicatie. Zet in .htconf of .htaccess het volgende:

PassengerEnabled on
PassengerAppType node
PassengerAppRoot /pad/naar/app
PassengerStartupFile app.js
PassengerNodejs /pad/naar/node.js