E-mail automatisch sorteren

E-mail die binnenkomt bij NederHost kun je direct automatisch laten verwerken op basis van een regelset die je in Secure Webmail instelt. Dit werkt min of meer hetzelfde als regels die je in je e-mailprogramma kunt instellen, met het verschil dat de regels direct na ontvangst worden uitgevoerd, ook als je zelf offline bent.

Om automatische verwerkingsregels in te stellen log je in op Secure Webmail. Vervolgens kies je rechtsboven voor 'Instellingen' en in het volgende scherm aan de linkerkant voor 'Filters'.

Je kunt meerdere filtersets maken maar er is er slechts één tegelijk actief. Standaard heb je een filterset 'standaard' waar je regels aan kunt toevoegen. In het blok 'Filters' klik je onderaan op het plusteken om een filter toe te voegen.

 • Geef het filter een naam die voor jou duidelijk maakt wat de bedoeling van de regel is.
 • Geef aan op welke e-mail het filter moet worden toegepast:
  • Je kunt meerdere voorwaarden opgeven; geef aan ofeen e-mail pas wordt verwerkt als deze aan alle voorwaarden of juist aan tenminste één voorwaarde voldoet. Je kunt natuurlijk ook alle e-mail door de regel laten verwerken.
  • Geef de gewenste voorwaarden op, zoals het afzenderadres of het onderwerp van het bericht die bepaalde tekst moeten bevatten.
 • Geef aan wat er moet gebeuren met een e-mail die aan de beschreven voorwaarde voldoet. Je kunt meerdere acties in één filter laten uitvoeren. Mogelijkheden zijn o.a.:
  • Verplaatsen of kopiëren naar een bepaalde mailfolder.
  • Het bericht zelf of een kopie doorsturen naar een ander e-mailadres.
  • Het bericht automatisch beantwoorden.
  • Het bericht markeren of juist verwijderen.
  • Een waarschuwing versturen per e-mail naar een ander e-mailadres.
 • Klik op Opslaan om je filter op te slaan. Het is binnen enkele seconden actief.

De sorteerregels zijn bijzonder krachtig maar het instellen kan soms wat werk zijn. NederHost adviseert je daarom om je regels indien mogelijk te testen. Als de sorteerregels niet lijken te doen wat je bedoelde neem dan vooral contact op met NederHost zodat we kunnen nakijken wat er mis gaat.