Een Sieve-script gebruiken

De automatische sorteerregels worden op de NederHost-servers uitgevoerd in de vorm van een Sieve-script.

Wat is een Sieve-script?

Als je al net zo lang meegaat als NederHost dan is het antwoord simpelweg: een soort procmailrc maar dan krachtiger. Sieve is een taal die speciaal voor het filteren van e-mail is ontwikkeld en kan berichten op basis van allerlei eigenschappen van het bericht zelf en ook zaken als de huidige datum en tijd verwerken.

Sieve is gestandaardiseerd als RFC 5228, zie voor meer informatie over de taal sieve.info. Een aantal (niet NederHost-specifieke) voorbeelden van Sieve-scripts is te vinden op de Dovecot-wiki. Dovecot is de mailserver die NederHost gebruikt en Pigeonhole is de software die de Sieve-scripts bij NederHost draait.

Hoe upload ik een Sieve-script?

Dit kan via het ManageSieve-protocol dat o.a. door de Sieve-plugin voor Thunderbird en diverse Sieve-clients wordt ondersteund. Zie sieve.info voor meer informatie over beschikbare clients. ManageSieve draait op de standaardpoort 4190 op mail.nederhost.nl.

Als je eerder sorteerregels via Secure Webmail hebt ingesteld dan kun je het gegenereerde Sieve-script downloaden via ManageSieve of vanuit Secure Webmail zelf.

Hoe test ik een Sieve-script?

Sieve is krachtig maar soms niet heel eenvoudig. Het is daarom aan te raden je scripts goed te testen. Als je er niet uitkomt neem dan vooral contact op met NederHost, we helpen je graag.