Aanvraag verhuisservice

Een aanvraag voor de verhuisservice is vrijblijvend; je plaatst pas een bestelling als je het voorstel van NederHost accepteert.

De te verhuizen (hoofd-)domeinnaam.

Als je naast het hoofddomein ook andere domeinnamen wilt verhuizen dan kun je die hier opgeven. Let op: als het de bedoeling is dat voor deze domeinnamen ook een website en losse mailboxen moeten worden overgezet geef dit dan aan bij de opmerkingen onderaan dit formulier.

Om een passend voorstel te kunnen doen is het het handigst als je NederHost toegang geeft tot het controlpanel bij je oude hoster. Als je dat (nog) niet wilt doen dan kun je ook zelf de benodigde gegevens opgeven.

NederHost baseert de inschatting voor eventueel meerwerk enkel op de opgegeven informatie. Als na het opgeven van de inloggegevens blijkt dat er toch meerwerk nodig is dan kan het nodig zijn de verhuisdatum aan te passen.

De opgegeven inloggegevens worden door NederHost versleuteld opgeslagen en vernietigd als het door NederHost gedane voorstel niet binnen twee weken wordt geaccepteerd.

Door toegang via FTP of SSH te krijgen tot de website kan NederHost de beste inschatting maken van eventuele extra werkzaamheden. Geef hieronder, indien bekend, de servernaam en de logingegevens op.

Vragen of andere informatie die van belang kan zijn voor het doen van een passend voorstel kun je hieronder invoeren.

Onderstaande contactgegevens worden alleen gebruikt voor communicatie over dit voorstel. Het opgeven van een naam is optioneel.