Sites op uw WebSpace beheren

Op uw WebSpace kunt u binnen de beschikbare ruimte een onbeperkt aantal sites configureren en plaatsen in afzonderlijke directories. Het beheer van deze sites vindt plaats vanuit Mijn NederHost en door in te loggen met uw WebSpace-gebruikersnaam van de vorm wspXXXXX.

Een site maken

Hiervoor gaat u naar de instellingen van uw WebSpace in Mijn NederHost. In het onderdeel 'Sites op deze WebSpace' klikt u op 'Nieuwe website'. Geef vervolgens de naam van de directory op waarin u de website wilt plaatsen. Deze naam is alleen voor intern gebruik en om te testen, kies een goede beschrijvende naam. Klik op 'Volgende'. U komt nu in het wijzigingsscherm voor de nieuwe site.

Een site wijzigen

U komt in het wijzigingsscherm van een website na het kiezen van de directorynaam van een nieuwe site of als u bij een bestaande website op de knop 'Wijzigen' klikt. In het wijzigingsscherm kunt u een aantal zaken instellen zoals de PHP-versie die op de site moet worden gebruikt en de hostnames die u aan de website wilt koppelen. U kunt aan iedere website een onbeperkt aantal hostnames koppelen, desgewenst onder verschillende domeinnamen. Klik op 'Wijzigingen opslaan' om uw wijzigingen door te voeren.

Wijzigingen die u opslaat in Mijn NederHost worden binnen enkele minuten doorgevoerd op ons hostingplatform. Directories worden in principe binnen 30 seconden gemaakt, de toewijzing van hostnames en configuratiewijzigingen duren maximaal vijf minuten. DNS-wijzigingen worden vrijwel direct doorgevoerd maar let op: het kan maximaal 24 uur duren voor nieuwe DNS-records overal bekend zijn ivm de gebruikelijke DNS-caching.

Uw site plaatsen

Het plaatsen van een website verloopt zoals u dat gewend bent met één verschil: u plaatst een site niet direct in de www-directory, maar in de voor die site specifiek gemaakte directory onder de www-directory. Als u bijvoorbeeld een site 'site1' heeft gemaakt dan plaatst u deze in ~/www/site1.

Alle sites op uw WebSpace delen één scripts-directory voor het plaatsen van CGI-scripts die op alle sites bereikbaar is via /cgi-bin/. PHP-scripts plaatst u gewoon in de directory van de site onder de www-directory.

Een site verwijderen

Een site verwijdert u door bij de betreffende site in het overzicht op 'Verwijderen' te klikken. Bevestig de verwijdering; de site gaat vervolgens binnen enkele minuten offline. Let op: als u een site verwijdert dan blijven de bestanden staan. Om een verwijdering ongedaan te maken kunt u dus eenvoudig een nieuwe site maken met dezelfde directorynaam. Als u de bestanden wilt verwijderen dan kunt u met FTP of vanaf de shell de betreffende directory zelf in zijn geheel verwijderen.

Gerelateerde artikelen

Uw sites testen zonder domeinnaam
Als u nog geen domeinnaam heeft toegekend aan uw site of als u wacht op het doorvoeren van DNS-wijzigingen dan kunt u toch uw nieuwe site al testen.
Ontwikkel- en stagingomgevingen gebruiken
WebSpace maakt het u mogelijk om eenvoudig ontwikkel- en stagingomgevingen in te richten die u vervolgens overzet naar de productieomgeving.