500 Internal Server Error

Als uw website een '500 Internal Server Error'-melding geeft dan is het probleem meestal het gevolg van een fout in scripting of specifieke configuratie van uw website. Deze foutmelding is een algemene melding; uit veiligheidsredenen wordt in de foutmelding aan de bezoekers van uw website geen specifieke informatie gegeven over het achterliggende probleem.

Meer informatie opvragen

Extra informatie over het probleem dat de foutmelding veroorzaakt is beschikbaar in het errorlog van uw website. Dit errorlog is beschikbaar via de shell. Log met SSH in op de shell en gebruik het commando 'tailerror' in om het errorlog van uw website live te volgen. Om technische redenen kan de weergave van de informatie met enkele seconden vertraagd worden weergegeven; in iedere melding is echter het IP-adres van de bezoeker die de fout zag opgenomen.

U kunt ook de historische logbestanden bekijken. Deze vindt u in de 'logs'-directory van uw website. Er is per webserver een errorlog; de naam van deze bestanden is errorlog.webhost-1, errorlog.webhost-2 etc. U kunt met 'grep' in deze bestanden zoeken om specifieke problemen op te sporen.

Veel voorkomende oorzaken

De foutmeldingen in het errorlog zouden over het algemeen voldoende informatie moeten zijn; meestal wordt aan het begin van de melding verwezen naar het bestand dat het specifieke probleem veroorzaakt. Meldingen die gemarkeerd zijn met [notice] duiden over het algemeen niet op fouten maar kunnen wel belangrijke informatie bevatten over de achtergrond van het probleem. Hieronder wordt een aantal veel voorkomende foutmeldingen kort behandeld.

 • Foutmeldingen over .htaccess of 'directives'

  Deze meldingen ontstaan door type- of configuratiefouten in het .htaccess-bestand op uw website. Deze bestanden worden vaak gebruikt voor URL-rewriting en andere geavanceerde toepassingen. Met 'directives' worden de sleutelwoorden bedoeld die meestal als eerste woord op de regel in het bestand staan. 'Sections' zijn delen van het configuratiebestand die met tags van de vorm <Sectienaam> en </Sectienaam> worden omsloten.

 • 'Invalid command, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration'

  Deze melding duidt erop dat u een module probeert te gebruiken in uw .htaccess-bestand die door NederHost niet is ingesteld of wordt ondersteund. In veel gevallen is het geen probleem om de configuratie van de webserver aan te passen; neem hiervoor contact op met NederHost. U kunt tijdelijk het betreffende deel van het .htaccess-bestand uitschakelen.

 • 'Premature end of script headers'

  Deze melding duidt op een script dat niet correct kon worden uitgevoerd.

  In geval van CGI-scripts is er waarschijnlijk sprake van een fout in het script zelf; het errorlog bevat hier waarschijnlijk aanvullende informatie over. U kunt CGI-scripts testen door ze in de shell vanaf de commandline uit te voeren. De uitvoer van een geldig CGI-script begint met één of meerdere HTTP-headers (waaronder in ieder geval een 'Content-type:'-header) gevolgd door een lege regel.

  In geval van PHP-scripts duidt deze foutmelding waarschijnlijk op een permissieprobleem. Controleer dat u de eigenaar bent van het PHP-bestand dat wordt gestart en dat u als enige schrijf- en/of leesrechten op dit bestand heeft. Gebruik eventueel 'chmod 600 ' om de rechten te passen.

 • 'File is writable by group' of meldingen met een vermelding van suPHP

  Deze meldingen duiden op te ruime bestandsrechten voor PHP-bestanden. Controleer de rechten en gebruik eventueel 'chmod 600 ' vanaf de shell om deze aan te passen.

Hulp vragen

Vermoedt u toch een probleem bij NederHost of komt u er niet uit? Neem dan contact op met NederHost. Vermeld in uw ticket of e-mailbericht in ieder geval de naam van uw website en de specifieke URL waarop het probleem zich voortdoet. Indien mogelijk kan het ook handig zijn om het IP-adres vanaf waar u uw website benadert en/of de specifieke foutmelding in het errorlog in uw bericht te vermelden.

Gerelateerde artikelen

Bestanden worden niet zichtbaar na uploaden
Als bestanden die zijn geplaatst worden opgevraagd krijgt u fout 403 Forbidden of 404 Not Found.
Applicatie installeren op een nieuwe website werkt niet
Voor het installeren van applicaties op een nieuwe site moet u wachten tot de site is geconfigureerd op het hostingcluster.
E-mail versturen werkt niet meer na inschakelen DKIM
Bij het versturen van e-mail vanaf uw website via SMTP krijgt u de foutmelding "Recipient address rejected: login with the correct username and password to send DKIM signed email from <domain>" waarin <domain> uw domeinnaam is.
Ingevulde webformulieren komen niet aan
Dit artikel bevat veelvoorkomende oorzaken voor het niet aankomen van e-mail vanuit webformulieren op uw website.
HTTPS lijkt niet te werken
HTTPS op de website is ingeschakeld maar lijkt niet te werken: er verschijnt geen 'slotje' of de browser geeft een waarschuwing.