HTTPS lijkt niet te werken

Probleem

HTTPS op de website is ingeschakeld maar lijkt niet te werken: er verschijnt geen 'slotje' of de browser geeft een waarschuwing.

Mogelijke oorzaken en oplossingen

 • Het certificaat is nog niet actief.

  Het aanvragen van een Let's Encrypt-certificaat kan enkele minuten duren; voor OV- en EV-certificaten geldt dat het goedkeuren van het certificaat drie tot tien werkdagen kan duren. Zodra het certificaat actief is wordt het door NederHost automatisch geconfigureerd.

 • U benadert de website niet via HTTPS

  Standaard stuurt NederHost bezoekers van uw website niet door naar HTTPS, behalve als u dit zelf instelt in Mijn NederHost. U kunt de site via HTTPS benaderen door zelf https:// voor het adres van uw website in te voeren.

 • U verwijst vanuit de pagina's naar URL's zonder HTTPS

  Als uw website afbeeldingen, stylesheets, Javascript e.d. inlaadt van adressen die niet beginnen met https:// dan zullen sommige browsers uw website niet als 'secure' aanmerken. Verander de verwijzigingen of zorg ervoor dat de verwijzigingen relatief zijn aan het protocol en/of uw website-adres.

 • Formulieren worden verzonden naar een expliciete http://-URL

  Als uw website formulieren bevat die rechtstreeks verwijzen naar een adres dat begint met http:// dan worden deze gegevens onbeveiligd verzonden, zelfs al forceert u bezoekers via HTTPS uw website te benaderen. DIt is een beperking van hoe HTTP werkt. Wijzig de adressen waarnaar de formulieren worden verzonden zodat deze relatief zijn aan het protocol en/of uw website-adres.

Gerelateerde artikelen

Bestanden worden niet zichtbaar na uploaden
Als bestanden die zijn geplaatst worden opgevraagd krijgt u fout 403 Forbidden of 404 Not Found.
500 Internal Server Error
Deze melding slaat op ieder probleem dat het gevolg is van scripting of specifieke configuratie van uw website.
Applicatie installeren op een nieuwe website werkt niet
Voor het installeren van applicaties op een nieuwe site moet u wachten tot de site is geconfigureerd op het hostingcluster.
E-mail versturen werkt niet meer na inschakelen DKIM
Bij het versturen van e-mail vanaf uw website via SMTP krijgt u de foutmelding "Recipient address rejected: login with the correct username and password to send DKIM signed email from <domain>" waarin <domain> uw domeinnaam is.
Ingevulde webformulieren komen niet aan
Dit artikel bevat veelvoorkomende oorzaken voor het niet aankomen van e-mail vanuit webformulieren op uw website.