E-mail versturen werkt niet meer na inschakelen DKIM

Probleem

Het versturen van email vanaf uw website werkt niet meer na het inschakelen van DKIM. De mailserver voor uitgaande mail geeft de foutmelding "Recipient address rejected: login with the correct username and password to send DKIM signed email from domain" waarin domain uw domeinnaam is.

Oorzaak

Voor de domeinnaam die in de foutmelding wordt genoemd is DKIM-ondertekening ingeschakeld. Om misbruik van DKIM-sleutels te voorkomen is het noodzakelijk dat u voor het versturen van e-mail inlogt met de gebruikersnaam die hoort bij het afzenderadres dat u gebruikt, ook als u e-mail verstuurt vanuit het NederHost-netwerk. Deze beperking geldt alleen als DKIM-ondertekening is ingeschakeld; voor het versturen van niet-ondertekende e-mail hoeft u vanaf uw website niet in te loggen.

Oplossing

Er zijn meerdere mogelijke oplossingen:

  • Gebruik een afwijkend 'envelope sender'- of 'mail from'- adres, zoals bijvoorbeeld webXXXXX@webhost.nederhost.net waarbij webXXXXX uw gebruikersnaam is, of uwsite@www.uwdomein.nl waarbij uwdomein.nl uw domeinnaam is. In dat geval wordt de DKIM-ondertekening niet toegevoegd. Als u e-mail verstuurt via sendmail dan wordt automatisch een geschikt 'mail from'-adres ingesteld. U kunt desgewenst het aan de eindgebruiker zichtbare adres toevoegen in de From:-header van het e-mailbericht.
  • U kunt vanaf uw website inloggen op de SMTP-server met de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van een mailhostingdienst. Als u hiervan gebruik maakt zorg er dan voor dat het bestand waarin dit wachtwoord is vermeld alleen voor uzelf leesbaar is.
  • U kunt eventueel ook (tijdelijk) DKIM-ondertekening uitschakelen, waarmee deze beperking wordt opgeheven.

Informatie over het wijzigen van DKIM-instellingen

Gerelateerde artikelen

Bestanden worden niet zichtbaar na uploaden
Als bestanden die zijn geplaatst worden opgevraagd krijgt u fout 403 Forbidden of 404 Not Found.
500 Internal Server Error
Deze melding slaat op ieder probleem dat het gevolg is van scripting of specifieke configuratie van uw website.
Applicatie installeren op een nieuwe website werkt niet
Voor het installeren van applicaties op een nieuwe site moet u wachten tot de site is geconfigureerd op het hostingcluster.
Ingevulde webformulieren komen niet aan
Dit artikel bevat veelvoorkomende oorzaken voor het niet aankomen van e-mail vanuit webformulieren op uw website.
HTTPS lijkt niet te werken
HTTPS op de website is ingeschakeld maar lijkt niet te werken: er verschijnt geen 'slotje' of de browser geeft een waarschuwing.