Bezoekersstatistieken

NederHost genereert voor uw website uitgebreide statistieken met behulp van het pakket Webalizer. De statistieken kunt u vanuit Mijn NederHost benaderen via de instellingen van uw website. In dit artikel worden de begrippen die in deze statistieken worden gebruikt nader toegelicht.

Belangrijkste getallen

 • Hits. Het totaal aantal verzoeken van webbrowsers om (delen van) een pagina. Dit is inclusief verzoeken die leidden tot een foutmelding (bijvoorbeeld 404 Not Found) of het doorsturen van de bezoeker naar een andere pagina. Veel van dit soort doorsturingen gebeuren automatisch, zo worden bezoekers aan www.uwdomein.nl/directory automatisch doorgestuurd naar www.uwdomein.nl/directory/.
 • Files. Het aantal bestanden (inclusief afbeeldingen) dat is verzonden naar webbrowsers. Dit getal is nooit hoger dan Hits.
 • Pages. Het aantal opgevraagde pagina's. Alleen bestanden met een .htm, .html, .php of .cgi-extensie worden als pagina geteld. Dit getal is dus nooit hoger dan Files.
 • Sites. Het aantal verschillende IP-adressen dat uw website bezocht. Dit is een zeer ruwe indicatie voor het aantal verschillende bezoekers aan uw website. Bedenk echter wel dat in sommige gevallen meerdere bezoekers vanaf hetzelfde IP-adres komen (bijvoorbeeld bij een bedrijfs-firewall), of één bezoeker vanaf meerdere IP-adressen lijkt te komen (bijvoorbeeld bij een proxycluster).
 • Visits. Het aantal bezoeken aan uw website. Dit gegeven is niet rechtstreeks uit de logbestanden te bepalen en wordt uitgerekend door de analysesoftware. U moet dit getal daarom ook zien als een zeer ruwe indicatie. Dit getal wordt uitgerekend door te kijken naar een verzoek om een Page door een Site, waarbij gedurende een bepaalde periode eerder (Timeout) geen verzoek om een Page van dezelfde Site is ontvangen.
 • KBytes geven het dataverkeer weer in blokken van 1024 bytes.

Algemene begrippen

 • Een Site is een IP-adres van een bezoeker. Dit heeft dus niets met websites te maken.
 • Een URL is een adres op uw website. De URLs in de webstatistieken kunt u direct aanklikken om naar het betreffende adres op uw website te gaan.
 • Entry en Exit Pages geven de eerste respectievelijk laatste pagina's aan die werden opgevraagd bij de bezoeken aan uw site. Denk eraan dat dit een afgeleide statistiek is die mogelijk niet betrouwbaar is.
 • Een Referrer (soms om historische redenen ook foutief gespeld als 'referer') is een pagina die verwijst naar uw website (middels een hyperlink). Deze informatie wordt doorgegeven door de webbrowsers die de bezoekers van uw site gebruiken. Deze informatie kan dan ook incorrect zijn.
 • Indien aanwezig geeft het overzicht met Search Strings aan welke zoektermen werden gebruikt om uw website te vinden. Deze informatie is afgeleid van de referrer.
 • User Agents zijn de door de bezoekers van uw website gebruikte webbrowsers. U zult hier ook zogenaamde crawlers, spiders of bots aantreffen; deze halen uw website op voor indexering in zoekmachines zoals Google.

Response Codes

Het overzicht met Response Codes bovenaan geeft u een overzicht van mogelijke problemen met uw website. Deze responsecodes zijn in dit overzicht voorzien van hun gestandaardiseerde (Engelstalige) omschrijving. Een kort overzicht van de meest voorkomende response codes:

 • Codes vanaf 200 t/m 206 geven een normale response weer; het opgevraagde bestand is naar de webbrowser verzonden.
 • Codes 301 en 302 geven een doorsturing weer.
 • Code 304 wordt weergegeven als een webbrowser een bepaald bestand alleen wil ophalen als de versie in de eigen cache niet meer correct is, en het betreffende bestand niet gewijzigd is.
 • Code 401 wordt gegeven als het nodig is om in te loggen op een afgeschermd deel van uw website.
 • Code 403 betekent dat de toegang tot een bestand geweigerd is, bijvoorbeeld door onjuiste bestandsrechten.
 • Code 404 betekent dat een bestand niet gevonden kon worden.
 • Code 500 betekent dat er een niet nader gespecificeerde fout is ontstaan bij het uitvoeren van het verzoek. In vrijwel alle gevallen gaat het om een fout bij het uitvoeren van een CGI- of PHP-script, of een fout in een .htaccess-bestand.

Zie voor meer informatie over deze codes RFC 2068.

Gerelateerde artikelen

Mail-a-form
NederHost biedt een standaardscript aan om eenvoudige formulieren vanaf uw website via e-mail te versturen.
Subdomeinen met mod_rewrite
U kunt subdomeinen die zijn gekoppeld aan uw website eenvoudig laten verwijzen naar bestanden in een bepaalde subdirectory.
Directory afschermen met een wachtwoord
Door een .htaccess-bestand te plaatsen kunt u de toegang tot een directory enigszins beperken.
Een testomgeving inrichten
Aanwijzingen voor het inrichten van een test- en stagingomgeving op uw webhosting bij NederHost.