Mail-a-form

NederHost biedt een standaardscript aan voor het via email versturen van een eenvoudig formulier. U kunt dit gebruiken om het bezoekers van uw website makkelijker te maken om contact met u op te nemen.

Om een formulier via email te versturen definieert neemt u de volgende code op in een HTML-pagina:

<form method="post" action="http://scripts.nederhost.nl/mail-a-form">

 Afzender: <input type="text" name="from" size="20"><br>

 <!-- Voeg hier de velden in die u wilt versturen via email -->
 
 <input type="submit" value="Send">

 <input type="hidden" name="subject" value="A form sent from the website">
 <input type="hidden" name="to" value="sebastiaan@nederhost.nl">
 <input type="hidden" name="nextpage" 
  value="http://scripts.nederhost.nl/examples/mail-a-form/ok.html">
 <input type="hidden" name="required" value="from">
 <input type="hidden" name="missing" 
  value="http://scripts.nederhost.nl/examples/mail-a-form/missing.html">
 <input type="hidden" name="error" 
  value="http://scripts.nederhost.nl/examples/mail-a-form/error.html">
 <input type="hidden" name="referer" 
  value="http://scripts.nederhost.nl/examples/mail-a-form/">
 
</form>
 • Het attribuut 'action' van het form-element heeft de waarde http://scripts.nederhost.nl/mail-a-form - dit is waar het mail-a-form script van NederHost staat.
 • In het veld met de naam 'from' kunt u de verzender zijn of haar emailadres in laten vullen; dit adres wordt als afzenderadres gebruikt.
 • De overige input-elementen van het type 'hidden' worden gebruikt om het script verder in te stellen:
  • 'subject': bevat het onderwerp van het te versturen emailbericht.
  • 'to': bevat het emailadres waar het formulier naartoe moet worden verzonden. Het is verplicht om deze als 'hidden' veld op te nemen in uw formulier; u kunt de verzender dus niet zelf een emailadres in laten vullen.
  • 'nextpage': bevat het volledige adres van de pagina waar u de website-bezoeker naar wilt laten doorsturen als het formulier is verzonden.
  • 'required': dit optionele veld kan worden gebruikt om aan te geven dat één van de veldwaarden verplicht moet worden ingevuld. Voor ieder verplicht veld specificeert u een apart input-element met de naam 'required'.
  • 'missing': als één van de verplichte velden ontbreekt dan wordt de website-bezoeker doorgestuurd naar deze pagina. Specificeer een volledige URL.
  • 'error': als er een fout optreedt bij het versturen van het formulier dan wordt de website-bezoeker doorgestuurd naar deze pagina. Specificeer een volledige URL.
  • 'referer': om misbruik van het script te voorkomen controleert mail-a-form een aantal zaken in het formulier aan de hand van de 'Referer'-header die wordt meegestuurd door de browser. In sommige gevallen ontbreekt deze header. Om te zorgen dat ook voor deze website-bezoekers uw formulier goed werkt kunt u een veld met de naam 'referer' (of 'referrer') opnemen met als waarde het volledige adres van de pagina waarop het formulier staat. NederHost adviseert u dit altijd te doen.

Op http://scripts.nederhost.nl/examples/mail-a-form/ kunt u een werkend voorbeeld van het mail-a-form-script bekijken. Let op: de berichten die u met dit formulier verstuurt worden niet gelezen door NederHost.

Gerelateerde artikelen

Subdomeinen met mod_rewrite
U kunt subdomeinen die zijn gekoppeld aan uw website eenvoudig laten verwijzen naar bestanden in een bepaalde subdirectory.
Directory afschermen met een wachtwoord
Door een .htaccess-bestand te plaatsen kunt u de toegang tot een directory enigszins beperken.
Bezoekersstatistieken
In Mijn NederHost kunt u bezoekersstatistieken van uw website raadplegen; in dit artikel worden de belangrijkste gegevens toegelicht.
Een testomgeving inrichten
Aanwijzingen voor het inrichten van een test- en stagingomgeving op uw webhosting bij NederHost.