Directory afschermen met een wachtwoord

U kunt op uw website een directory afschermen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit kunt u zelf doen door het aanmaken van een .htaccess en .htpasswd bestand. Het .htaccess-bestand bevat de volgende code:

AuthName "Afgeschermd gebied"
AuthType Basic
AuthUserFile .htpasswd
require valid-user

Eventueel vervangt u .htpasswd door het volledige pad naar het door u geplaatste bestand. Het .htpasswd-bestand bevat de gebruikersnamen en wachtwoorden die toegang hebben tot het betreffende gedeelte van de site. U kunt het .htpasswd-bestand aanmaken met het htpasswd-commando vanaf de Unix-shell. Hoewel u dit bestand een willekeurige naam kunt geven, is het verstandig om de naam in ieder geval met de tekens ".ht" te beginnen; dit bestand is dan zeker niet rechtstreeks op te vragen door een bezoeker van uw website.

Het gebruik van .htaccess om directories af te schermen geeft slechts een zeer beperkte bescherming. NederHost raadt u af om deze techniek te gebruiken voor het beschermen van gevoelige gegevens.

Let op: de naam van beide bestanden begint met een punt. Dit betekent tevens dat deze bestanden 'verborgen' zijn, waardoor ze mogelijk niet standaard zichtbaar zijn in uw FTP-client of op de shell. In uw FTP-client kunt u de weergave van 'hidden' files inschakelen om deze bestanden weer te geven. Op de Unix-shell gebruikt u de -a parameter van het ls-commando om ook verborgen bestanden te tonen.

Gerelateerde artikelen

Mail-a-form
NederHost biedt een standaardscript aan om eenvoudige formulieren vanaf uw website via e-mail te versturen.
Subdomeinen met mod_rewrite
U kunt subdomeinen die zijn gekoppeld aan uw website eenvoudig laten verwijzen naar bestanden in een bepaalde subdirectory.
Bezoekersstatistieken
In Mijn NederHost kunt u bezoekersstatistieken van uw website raadplegen; in dit artikel worden de belangrijkste gegevens toegelicht.
Een testomgeving inrichten
Aanwijzingen voor het inrichten van een test- en stagingomgeving op uw webhosting bij NederHost.