Bestandsrechten en PHP

NederHost maakt gebruik van speciale software waardoor uw PHP-scripts onder uw eigen gebruikersnaam worden uitgevoerd. Dit geeft voordelen met betrekking tot de veiligheid van uw website, maar vereist ook een nauwkeurige instelling van de bestandsrechten op uw PHP-scripts.

Schrijfrechten

PHP-bestanden mogen niet voor anderen dan de websitebeheerder schrijfbaar zijn. Indien voor de installatie van een PHP-script wordt geadviseerd om de bestandsrechten in te stellen op 777 (of 766) kunt u volstaan met 700. U kunt deze rechten ook na de installatie handhaven.

Indien de rechten op een PHP-script te ruim zijn ingesteld dan weigert suPHP dit uit te voeren. De foutmelding die u in het errorlog ziet is dan "Inappropriate permissions set on script". U kunt dit oplossen door de rechten voor de groep en andere (group en other) in te trekken.

Eigenaar van het bestand

De eigenaar van het PHP-bestand moet de websitebeheerder zelf zijn. Bestanden die als eigenaar bijvoorbeeld 'httpd' (de webserver) hebben worden niet uitgevoerd.

Indien de eigenaar van het PHP-bestand niet overeenkomt met de websitebeheerder dan weigert suPHP het PHP-bestand uit te voeren. De foutmelding die u in het errorlog ziet is "Script has wrong UID". U kunt dit probleem zelf oplossen door het betreffende bestand te kopiëren, het origineel weg te halen en het gekopieerde bestand te hernoemen. U kunt ook contact opnemen met NederHost om de eigenaar van het bestand te laten wijzigen.

Schrijven naar bestanden en directories

Het PHP-script wordt uitgevoerd onder uw gebruikersnaam en heeft dan ook dezelfde schrijfrechten als wanneer u bestanden uploadt met FTP. Dit betekent dat u bijvoorbeeld bestanden in de data-directory kunt plaatsen.

Gerelateerde artikelen

PHP-versie instellen
Bij NederHost kunt u zelf kiezen welke versie van PHP er wordt gebruikt op uw website.
De configuratie aanpassen
U kunt PHP-instellingen wijzigen met behulp van een eigen .user.ini-bestand.
Probleem oplossen: e-mail verzonden met mail() komt niet aan
NederHost adviseert om de PEAR-module Mail te gebruiken voor het versturen van e-mail; lees hier hoe.