Memcached gebruiken

U kunt op uw WebPlus-site gebruik maken van memcached. Met memcached krijgt u de beschikking over een eenvoudige 'in-memory' database die u kunt gebruiken om bepaalde gegevens tijdelijk op te slaan. Bij uw WebPlus-site zit een memcached-instantie van 32 MB inbegrepen; het is mogelijk om deze tegen een geringe toeslag uit te breiden naar 64 MB.

Memcached inschakelen

U regelt het inschakelen van memcached eenvoudig vanuit Mijn NederHost. Kies bij de instellingen van uw WebPlus-site voor het item 'Memcached' aan de rechterkant en selecteer vervolgens 'Memcached inschakelen'. Selecteer de gewenste cachegrootte en klik op Wijzigen. Het duurt maximaal tien minuten voor uw memcached-instantie is gestart. NederHost adviseert u altijd te testen met een memcached-instantie van 32 MB; als later blijkt dat u voordeel heeft bij een groter cachegeheugen dan kunt u dit altijd nog uitbreiden.

Memcached gebruiken

De door u gebruikte software moet geschikt zijn voor het gebruik van memcached, en moet hiervoor specifiek worden geconfigureerd. Controleer dit in de documentatie en configureer memcached als volgt:

  • Host of IP-adres: 10.10.10.10
  • Het poortnummer komt overeen met het numerieke deel van de gebruikersnaam van uw website. Gebruiker web10847 stelt dus als poortnummer 10847 in.
  • U kunt zowel TCP als UDP gebruiken.
  • SASL-authenticatie laat u uitgeschakeld.

Memcached is alleen vanaf de webservers te bereiken en wordt per gebruiker op poortniveau door de firewall afgeschermd. Hierdoor hebben verschillende websites geen toegang tot elkaars memcached-instanties. Let hier ook op met het testen!

Ondersteuning voor memcached is standaard aanwezig in de volgende scriptingomgevingen:

Cachegeheugen flushen, uitbreiden of uitschakelen

U kunt uw memcached-instantie vanuit Mijn NederHost beheren. Ga naar de instellingen van uw WebPlus-site en kies rechts voor het item 'Memcached'. U kunt hier diverse gegevens over het gebruik van uw cachegeheugen zien, een cacheflush uitvoeren of de grootte van de cache wijzigen. Een eventuele toeslag wordt alleen berekend over de dagen waarin u het cachegeheugen uitgebreid heeft gehad tot boven de 32 MB. Als u geen gebruik meer maakt van uw cachegeheugen dan vraagt NederHost u memcached uit te schakelen; het geheugen wordt dan vrijgegeven voor gebruik door andere klanten.

Gerelateerde artikelen

MySQL-databases beheren
Vanuit Mijn NederHost kunt u uw databases en de bijbehorende gebruikers zelf maken en beheren.
MySQL-databases benaderen of gebruiken in uw scripts
U leest hier hoe u MySQL-databases kunt benaderen vanuit phpMyAdmin of uw scripts.