MySQL-databases beheren

U kunt uw databases zelf aanmaken vanuit Mijn NederHost. Hiervoor selecteert u de website waar u een database voor wilt aanmaken en vervolgens kiest u voor 'Database toevoegen'. Standaard wordt een gebruiker voor u gemaakt met volledige rechten; u kunt zelf extra gebruikers maken met beperkte rechten.

De namen van databases en gebruikers worden automatisch voorzien van een prefix, die gelijk is aan de gebruikersnaam die behoort bij uw website. De uiteindelijke vorm van database- en gebruikersnamen is dus webXXXXX_naam, waarbij webXXXXX uw vaste gebruikersnaam is.

NederHost adviseert u met klem om de gekozen wachtwoorden af te laten wijken van gebruikersnamen en het wachtwoord van uw website-account. Daarmee voorkomt u dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot uw databases.

Gerelateerde artikelen

MySQL-databases benaderen of gebruiken in uw scripts
U leest hier hoe u MySQL-databases kunt benaderen vanuit phpMyAdmin of uw scripts.
Memcached gebruiken
Met memcached kunt u de werking van bepaalde software op uw site versnellen doordat gegevens in een snelle cache worden opgeslagen.