Eigen Perl-modules installeren

Voor uw Perl-scripts kunt u gebruikmaken van modules die u van bijvoorbeeld CPAN installeert. Omdat u geen toegang heeft tot de systeembrede Perl-configuratie richt u voor het installeren van deze modules een eigen directory in, bijvoorbeeld (zoals hieronder weergegeven) ~/data/perl5.

Log in op de shell en voeg aan ~/.bash_profile het volgende toe:

eval "$(perl -I$HOME/data/perl5 -Mlocal::lib=~/data/perl5)"

In dit commando geeft u de te gebruiken directory (in dit geval ~/data/perl5) op. Als het bestand is aangepast logt u opnieuw in of u doet:

source ~/.bash_profile

Hierna kunt u op de gebruikelijke wijze CPAN-modules installeren, bijvoorbeeld met:

perl -MCPAN -e shell

Merk op dat testsuites (zoals die van Dancer) in sommige gevallen proberen TCP-connecties op te zetten die niet zijn toegestaan. U kunt installatie van deze modules forceren door vanaf de CPAN-suite in te voeren:

force install modulenaam

In plaats van 'force' kunt u ook 'notest' opgeven om de tests helemaal over te slaan.

In uw Perl-scripts begint u nu steeds met de volgende regels:

#!/usr/bin/env perl

use local::lib '~/data/perl5';

Hierin verwijst u wederom naar de te gebruiken directory.

Gerelateerde artikelen

Scripts plaatsen
CGI-scripts plaatst u in een specifieke directory met bepaalde rechten.
Beschikbare talen en interpreters
Hier vindt u een overzicht van de beschikbare talen en interpreters voor CGI-scripts.