Beschikbare talen en interpreters

De informatie in dit artikel is niet van toepassing op PHP-scripts.

Een CGI-script is een normaal Unix-script dat wordt uitgevoerd in een speciale omgeving. De interpreter (het programma dat het script moet uitvoeren) wordt aangegeven op de eerste regel van het script, op een regel die begint met #! - deze regel wordt ook wel de shebang-line genoemd. In de onderstaande tabel vindt u de talen die door NederHost worden ondersteund en de bijbehorende shebang-lines.

Perl #!/usr/bin/perl
Python #!/usr/bin/python
Ruby #!/usr/bin/ruby

Hoewel het mogelijk is om PHP-scripts via de CGI-interface uit te voeren is dit niet noodzakelijk; u kunt PHP-bestanden gewoon onder de 'www'-folder plaatsen zonder shebang-regel.

Gerelateerde artikelen

Scripts plaatsen
CGI-scripts plaatst u in een specifieke directory met bepaalde rechten.
Eigen Perl-modules installeren
U kunt de meeste modules van CPAN zelf installeren door een eigen directory hiervoor in te richten met local::lib.