Scripts plaatsen

De informatie in dit artikel is niet van toepassing op PHP-scripts.

U plaatst uw CGI-scripts in de scripts-directory van uw website. Deze CGI-scripts zijn vervolgens beschikbaar onder de url /cgi-bin. Dus het bestand scripts/script.cgi kunt u aanspreken op www.uwdomein.nl/cgi-bin/script.cgi. Het is goed gebruik om uw scripts te voorzien van de extensie .cgi, of van een taalafhankelijke extensie als .pl of .py; dit is echter niet verplicht.

NederHost maakt gebruik van speciale software waardoor uw CGI-scripts onder uw eigen gebruikersnaam worden uitgevoerd. U stelt de rechten op uw CGI-scripts in zodat deze niet leesbaar, schrijfbaar of uitvoerbaar zijn voor anderen dan uzelf (u trekt dus alle rechten van 'group' en 'other' in).

Bestanden die uw script wegschrijft worden onder uw gebruikersaccount weggeschreven. U kunt dus eventueel gegevens in de data-directory plaatsen.

Gerelateerde artikelen

Beschikbare talen en interpreters
Hier vindt u een overzicht van de beschikbare talen en interpreters voor CGI-scripts.
Eigen Perl-modules installeren
U kunt de meeste modules van CPAN zelf installeren door een eigen directory hiervoor in te richten met local::lib.