Bestandsrechten instellen

Een bestand op onze servers heeft twee eigenschappen waarmee de toegang tot dat bestand wordt geregeld: de eigenaar en de modus.

Eigenaar van een bestand

De eigenaar van een bestand is degene die het bestand oorspronkelijk heeft aangemaakt, dit bent u zelf (aangegeven met uw gebruikersnaam van de vorm webXXXXX) of NederHost (aangegeven met de gebruikersnaam root). De eigenaar van een bestand is niet door u te wijzigen.

Bestandsmodus

De bestandsmodus regelt drie soorten rechten, die ieder kunnen worden toegekend op drie niveaus. De mogelijke bestandsrechten zijn:

  • Lezen (r); dit staat toe om de inhoud van het bestand of de directory weer te geven.
  • Schrijven (w); dit staat toe om het bestand te overschrijven, of bestanden in de directory te plaatsen.
  • Uitvoeren (x); dit staat toe om het bestand uit te voeren (in geval van een script), of om bestanden in de betreffende directory te benaderen.

De drie mogelijke niveaus waarop deze rechten kunnen worden geregeld zijn:

  • De eigenaar van het bestand (owner).
  • De groep waartoe de eigenaar behoort (group). Dit is op de NederHost webservers equivalent aan "andere klanten met dezelfde dienst".
  • Alle andere gebruikers (bijvoorbeeld de webserver).

Rechten instellen

U dient uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het instellen van de bestandsrechten. Het instellen van te uitgebreide rechten kan immers onbevoegden toegang geven tot uw gegevens. Hieronder een overzicht van de in te stellen rechten:

  • Voor reguliere bestanden (geen CGI- of PHP-scripts): zelf lezen en schrijven, voor de rest leestoegang. De webserver kan het bestand alleen lezen als iedereen leestoegang tot het bestand heeft. Dit stelt u vanuit uw FTP-programma in met "chmod 644 bestand". Dit is tevens de standaardmodus voor bestanden die u uploadt.
  • Voor folders: zelf alle rechten, voor de rest uitvoer- en eventueel leesrechten. Stel de leesrechten in om de webserver een lijst te kunnen laten weergeven van alle bestanden in een folder. U stelt dit in met "chmod 711 directory" (alleen uitvoeren) of "chmod 755 directory" (ook lezen).
  • Voor PHP- en CGI-scripts gebruikt NederHost speciale software (suphp en suexec); scripts worden hierdoor uitgevoerd onder uw account en het is dus niet nodig om anderen rechten te geven op uw scripts. Geef voor scripts alleen uzelf volledige toegang tot het script; dit kan met "chmod 700 script".

Waarschuwing

Sommige scripts vereisen een directory waarin iedereen kan schrijven. Dit is inherent onveilig. Door de speciale oplossing die NederHost gebruikt voor het uitvoeren van scripts is het bovendien onnodig; het is voldoende als u als gebruiker in een directory bestanden mag plaatsen.

Gerelateerde artikelen

Uw website plaatsen
De bestanden die uw website vormen kunt u uploaden met FTP, FTPS of SFTP/SCP.
HTTPS op uw website activeren
Om de uitwisseling van gegevens met uw website veilig te versleutelen adviseert NederHost u om HTTPS te activeren.
Automatisch applicaties installeren
Naast het installeren van eigen software kunt u ook gebruik maken van applicaties die u eenvoudig vanuit Mijn NederHost installeert.
Uw website testen
Als u uw domeinnaam verhuist dan is het aan te bevelen om eerst uw website op de nieuwe locatie te testen. Hiervoor gebruikt u een tijdelijk testadres.
De Linux-shell gebruiken
Met behulp van de commandline kunt u uw website snel bijwerken, fouten oplossen en snel toegang krijgen tot uw databases.