Webhosting

Alles over het plaatsen van uw website op de NederHost-servers, gebruik van PHP-scripts en databases, standaard mail-a-form scripts en handige tips en trucs.

Basisinformatie

Uw website plaatsen
De bestanden die uw website vormen kunt u uploaden met FTP, FTPS of SFTP/SCP.
HTTPS op uw website activeren
Om de uitwisseling van gegevens met uw website veilig te versleutelen adviseert NederHost u om HTTPS te activeren.
Automatisch applicaties installeren
Naast het installeren van eigen software kunt u ook gebruik maken van applicaties die u eenvoudig vanuit Mijn NederHost installeert.
Uw website testen
Als u uw domeinnaam verhuist dan is het aan te bevelen om eerst uw website op de nieuwe locatie te testen. Hiervoor gebruikt u een tijdelijk testadres.
Bestandsrechten instellen
Door het instellen van bestandsrechten bepaalt u o.a. wie de inhoud van een bepaald bestand mag zien.
De Linux-shell gebruiken
Met behulp van de commandline kunt u uw website snel bijwerken, fouten oplossen en snel toegang krijgen tot uw databases.

Problemen oplossen

Bestanden worden niet zichtbaar na uploaden
Als bestanden die zijn geplaatst worden opgevraagd krijgt u fout 403 Forbidden of 404 Not Found.
500 Internal Server Error
Deze melding slaat op ieder probleem dat het gevolg is van scripting of specifieke configuratie van uw website.
Applicatie installeren op een nieuwe website werkt niet
Voor het installeren van applicaties op een nieuwe site moet u wachten tot de site is geconfigureerd op het hostingcluster.
E-mail versturen werkt niet meer na inschakelen DKIM
Bij het versturen van e-mail vanaf uw website via SMTP krijgt u de foutmelding "Recipient address rejected: login with the correct username and password to send DKIM signed email from <domain>" waarin <domain> uw domeinnaam is.
Ingevulde webformulieren komen niet aan
Dit artikel bevat veelvoorkomende oorzaken voor het niet aankomen van e-mail vanuit webformulieren op uw website.
HTTPS lijkt niet te werken
HTTPS op de website is ingeschakeld maar lijkt niet te werken: er verschijnt geen 'slotje' of de browser geeft een waarschuwing.

PHP

Bestandsrechten en PHP
NederHost maakt gebruik van software om PHP uit te voeren onder uw eigen gebruikersaccount. Dit heeft gevolgen voor het instellen van bestandsrechten.
PHP-versie instellen
Bij NederHost kunt u zelf kiezen welke versie van PHP er wordt gebruikt op uw website.
De configuratie aanpassen
U kunt PHP-instellingen wijzigen met behulp van een eigen .user.ini-bestand.
Probleem oplossen: e-mail verzonden met mail() komt niet aan
NederHost adviseert om de PEAR-module Mail te gebruiken voor het versturen van e-mail; lees hier hoe.

Databases

MySQL-databases beheren
Vanuit Mijn NederHost kunt u uw databases en de bijbehorende gebruikers zelf maken en beheren.
MySQL-databases benaderen of gebruiken in uw scripts
U leest hier hoe u MySQL-databases kunt benaderen vanuit phpMyAdmin of uw scripts.
Memcached gebruiken
Met memcached kunt u de werking van bepaalde software op uw site versnellen doordat gegevens in een snelle cache worden opgeslagen.

Ruby

Ruby Version Manager (RVM) gebruiken
Met behulp van RVM kunt u specifieke Ruby-versies met eigen Gems installeren en beheren.
Gems installeren
Gems zijn uitbreidingen van Ruby; u kunt deze zelf installeren op uw hostingruimte.
Een applicatie uitrollen met Passenger
Een korte beschrijving hoe bijvoorbeeld een Ruby on Rails-applicatie moet worden geinstalleerd op de NederHost-webruimte.
Een Rails-applicatie herstarten
Wijzigingen in Rails-applicaties worden doorgaans automatisch opgepikt; het kan echter handig zijn om een herstart te forceren.

CGI-scripts

Scripts plaatsen
CGI-scripts plaatst u in een specifieke directory met bepaalde rechten.
Beschikbare talen en interpreters
Hier vindt u een overzicht van de beschikbare talen en interpreters voor CGI-scripts.
Eigen Perl-modules installeren
U kunt de meeste modules van CPAN zelf installeren door een eigen directory hiervoor in te richten met local::lib.

Tips en trucs

Mail-a-form
NederHost biedt een standaardscript aan om eenvoudige formulieren vanaf uw website via e-mail te versturen.
Subdomeinen met mod_rewrite
U kunt subdomeinen die zijn gekoppeld aan uw website eenvoudig laten verwijzen naar bestanden in een bepaalde subdirectory.
Directory afschermen met een wachtwoord
Door een .htaccess-bestand te plaatsen kunt u de toegang tot een directory enigszins beperken.
Bezoekersstatistieken
In Mijn NederHost kunt u bezoekersstatistieken van uw website raadplegen; in dit artikel worden de belangrijkste gegevens toegelicht.
Een testomgeving inrichten
Aanwijzingen voor het inrichten van een test- en stagingomgeving op uw webhosting bij NederHost.

Informatie over WebSpace

Sites op uw WebSpace beheren
Op uw WebSpace kunt u binnen de beschikbare ruimte een onbeperkt aantal sites configureren en plaatsen in afzonderlijke directories.
Uw sites testen zonder domeinnaam
Als u nog geen domeinnaam heeft toegekend aan uw site of als u wacht op het doorvoeren van DNS-wijzigingen dan kunt u toch uw nieuwe site al testen.
Ontwikkel- en stagingomgevingen gebruiken
WebSpace maakt het u mogelijk om eenvoudig ontwikkel- en stagingomgevingen in te richten die u vervolgens overzet naar de productieomgeving.