Een ontvangstbevestiging vragen

Hoewel e-mail die niet aankomt in principe altijd een foutmelding zou moeten opleveren is dat door de toepassing van spamfilters niet meer altijd het geval. Het kan daarom handig zijn om een expliciete ontvangstbevestiging te vragen. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: u kunt onze mailserver verzoeken om een Delivery Status Notification of u kunt de uiteindelijke ontvanger vragen om een ontvangstbevestiging.

Delivery Status Notification

Door het vragen om een DSN ontvangt u van onze mailserver een bericht als het e-mailbericht wel of juist niet kon worden verzonden. Standaard worden DSNs alleen verzonden bij e-mail die niet kon worden afgeleverd; u kunt echter ook vragen om dit bericht altijd aan u te retourneren. Het verzoeken om een DSN is betrouwbaar en veroorzaakt geen overlast of melding bij de ontvanger van uw e-mail. Helaas worden deze notificaties niet in ieder mailprogramma ondersteund.

Om een DSN te vragen in NederHost webmail klikt u bij het opstellen van het bericht op het tandwiel bovenaan het scherm. Vervolgens zorgt u dat het vakje achter 'Afleverings status notificatie (DSN):' staat aangevinkt. De melding die u van de mailserver ontvangt ziet er als volgt uit:

This is the mail system at host mailout-2.nederhost.net[1].

Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still 
receive notifications of mail delivery errors from other 
systems.

                  The mail system

<ONTVANGER[2]>: delivery via mx.nederhost.net[83.96.228.17][3]:25:
250[4] 2.0.0 accepted message M2h2h5bL2[5]
Reporting-MTA: dns; mailout-2.nederhost.net
X-Postfix-Queue-ID: 708198130
X-Postfix-Sender: rfc822; AFZENDER[6]
Arrival-Date: Tue, 29 Nov 2011 10:40:28 +0100 (CET)[7]

[1] De mailserver die het bericht heeft verzonden; dit is over het algemeen mailout-X.nederhost.net met de X een willekeurig cijfer.

[2] Het e-mailadres van de ontvanger.

[3] De mailserver waaraan het bericht is afgeleverd.

[4] De statuscode. Een code die begint met het cijfer 2 geeft een geslaagde aflevering aan. Een code die begint met een 4 geeft een tijdelijk probleem aan dat waarschijnlijk zichzelf oplost (het bericht is vertraagd), een code die begint met een 5 geeft een permanent probleem aan waardoor het bericht niet is aangekomen.

[5] Het bericht na de statuscode is afkomstig van de mailserver die het bericht heeft geaccepteerd. Als het bericht als spam wordt uitgefilterd dan wordt dit vaak (maar niet altijd) in dit bericht vermeld. Het ontvangstbericht bevat meestal ook een unieke identificatie van het bericht op de ontvangende mailserver.

[6] Het e-mailadres van de afzender.

[7] De datum en tijd waarop het e-mailbericht is afgeleverd. NederHost gebruikt hiervoor lokale tijd, maar let voor de zekerheid ook op de tijdzone. +0100 geeft in dit geval aan UTC + 1 uur (Nederlandse wintertijd).

Na de melding volgen de headers van het oorspronkelijk door u verzonden bericht.

Ontvangstbevestiging

U kunt ook de ontvanger vragen om een expliciete ontvangstbevestiging. Dit wordt door de meeste mailprogramma's ondersteund. In NederHost webmail vinkt u hiervoor bij het menu onder het tandwiel het vakje achter 'Ontvangstbevestiging:' aan.

Let echter goed op: het vragen om een dergelijke expliciete ontvangstbevestiging is te vergelijken met het versturen van een aangetekende brief en kan door de ontvanger als storend worden ervaren. Mede hierom zal in veel gevallen geen bevestiging worden verzonden terwijl de e-mail wel is aangekomen. Vraag daarom alleen om een ontvangstbevestiging als hierover vooraf duidelijke afspraken met de ontvanger zijn gemaakt. Het niet ontvangen van een ontvangstbevestiging betekent dus niet dat uw e-mail niet is aangekomen.

Gerelateerde artikelen

Instellingen voor het verzenden van e-mail
E-mail verzendt u via SMTP, via de server van uw ISP of via NederHost.
E-mail laten ondertekenen met DKIM/DomainKeys
U kunt e-mail die u via de NederHost-servers verstuurt laten voorzien van een cryptografisch handtekening.