Het mailfilter instellen

Bij NederHost kunt u gebruik maken van een mailfilter waarmee spam en virussen zoveel mogelijk uit uw e-mail worden verwijderd nog voordat u deze heeft opgehaald. Gebruik van het filter zit inbegrepen bij alle maildiensten, maar u moet het filter zelf inschakelen. U kunt dit doen vanuit Mijn NederHost of in het servicepanel.

Virusfilter inschakelen

Het virusfilter schakelt u eenvoudig in of uit; er zijn geen nadere instellingen.

Let op: het virusfilter zoals dat door NederHost wordt aangeboden is alleen bedoeld om de overlast van virussen die per e-mail binnenkomen te beperken. Het is heel goed mogelijk dat (nieuwe) virussen toch nog tot uw mailbox doordringen, of op een alternatieve manier uw computer besmetten. Gebruik daarom altijd een bijgewerkte virusscanner op uw computer.

Spamfilter inschakelen

In tegenstelling tot het filteren van virussen is het filteren van spam wel uitgebreid instelbaar. Dit komt doordat het niet eenduidig is vast te stellen of een bepaald e-mailbericht inderdaad ongewenste bulk-e-mail is. NederHost maakt gebruik van een filter dat een bepaalde score aan ieder e-mailbericht toekent. Hoe hoger de score, des te groter de kans dat het betreffende e-mailbericht inderdaad spam is. In Mijn NederHost kunt u instellen vanaf welke score het filter maatregelen moet nemen om de e-mail uit uw mailbox weg te houden:

  • Markeren; hiermee geeft u een aantal speciale headers mee aan e-mails vanaf een bepaalde score. De e-mail wordt niet geblokkeerd maar u kunt eventueel zelf de e-mail filteren op deze header. De toegevoegde headers zijn X-Spam-Status, X-Spam-Level en X-Spam-Flag.
  • Blokkeren; hiermee geeft u aan vanaf welke score e-mail geblokkeerd moet worden. E-mail vanaf deze score wordt direct geweigerd. De aanbevolen instelling hiervoor is een score van 6, waarbij de meeste spam wordt geblokkeerd terwijl er vrijwel geen e-mail ten onrechte voor spam wordt aangezien.
  • Verplaaten; hiermee wordt vanaf een bepaalde score e-mail in een speciale folder gezet. U kunt de e-mail in deze folder zelf controleren op onterecht uitgefilterde berichten. Geef de naam van de folder op en controleer deze regelmatig in uw mailprogramma.
  • Onderwerp markeren; hiermee kunt u het onderwerp van e-mailberichten vanaf een bepaalde score laten aanpassen. E-mailberichten vanaf deze score krijgen de tekst [NederHost-UCE] toegevoegd aan het begin van het onderwerp van het bericht. Hiermee kunt u eenvoudig de e-mail zelf filteren in uw e-mailprogramma of op uw mailserver.

Let op: het is altijd mogelijk dat een e-mail ten onrechte wordt aangemerkt als spam en dus mogelijk ten onrechte wordt geblokkeerd. Als het voor u van vitaal belang is dat u geen enkele e-mail mist stel dan geen blokkade in. U kunt gebruik maken van de acceptatielijst om het risico dat u belangrijke e-mail mist te beperken.

Gerelateerde artikelen

Testen met EICAR en GTUBE
Om uw mailfilter te testen kunt u gebruik maken van twee speciale 'signatures'.
E-mail blokkeren of accepteren
U kunt e-mail van bepaalde adressen altijd doorlaten of juist altijd laten blokkeren.