Uw domeinnaam doorverwijzen

Vanuit Mijn NederHost kunt u een naam onder uw domeinnaam laten doorverwijzen naar een willekeurige URL. Hierbij kan optioneel het adres waarnaar wordt doorverwezen worden 'verborgen' met behulp van frames. Het gebruik van HTTP-doorsturingen is inbegrepen bij uw domeinregistratie.

Om een doorverwijzing in te stellen gaat u in Mijn NederHost naar de instellingen van uw domeinnaam. Vervolgens klikt u op 'Verwijzing toevoegen' en kiest u voor een verwijzing naar een URL. Voer het volledige adres in waar naar moet worden doorverwezen en klik op Toevoegen om de verwijzing aan te maken.

Om adresverberging in te schakelen kiest u bij de aangemaakte verwijzing op Wijzigen. Vervolgens kunt u adresverberging inschakelen en de titel, omschrijving en sleutelwoorden invullen die u in de frameset wilt laten opnemen. Het is hier ook mogelijk het adres van een pictogram op te geven dat gebruikt moet worden bij de weergave van de doorverwijzing in bookmarks ('favicon.ico'). Let bij het gebruiken van adresverberging op het volgende:

  • Het is voor de gebruiker mogelijk het uiteindelijke adres te achterhalen; dit adres staat in de broncode van de frameset. Ook beschikken veel browsers over de mogelijkheid om een frame in een nieuw venster te openen, wat het adres zichtbaar maakt.
  • Verwijzingen vanuit Javascript naar vensters kunnen het verkeerde venster aanspreken als er gebruik wordt gemaakt van frames, zoals bij adresverberging het geval is.

Bij het maken of wijzigen van een redirect duurt het enkele minuten voor de wijziging is overgenomen; een nieuwe redirect is na maximaal 24 uur actief (dit ivm DNS-caching) - in de praktijk duurt het minder lang. Als u een doorverwijzing maakt op een adres waaraan ook een website (bij NederHost) is gekoppeld dan gaat de doorverwijzing voor; u kunt dit gebruiken om bijvoorbeeld uw website tijdelijk door te verwijzen of om bepaalde subdomeinen te verwijzen naar subdirectories op uw website.

Gerelateerde artikelen

DNS-records beheren
U kunt vanuit Mijn NederHost zelf uw DNS-records beheren, en zo o.a. A- en MX-records maken en wijzigen.
Domeinaliassen gebruiken voor uw website of mailbox
U kunt een onbeperkt aantal extra domeinnamen koppelen aan uw website of mailbox bij NederHost met behulp van domeinaliassen.
DNSSEC-instellingen wijzigen
Domeinnamen op de NederHost-nameservers worden standaard voorzien van een cryptografische handtekening; u kunt dit ook instellen als u zelf de nameservers voor uw domein draait.
Dynamische DNS-records gebruiken
Met behulp van de defacto DynDNS-standaard kunt u DNS-records onder uw domeinnaam bij NederHost automatisch aan laten passen.