Dynamische DNS-records gebruiken

Met behulp van een A- of AAAA-record kunt u een bepaalde naam onder uw domeinnaam koppelen met uw computer thuis. Bij sommige providers krijgt u echter geen vast IP-adres toegewezen, maar wisselt het toegewezen IP-adres regelmatig. In die gevallen kunt u gebruik maken van dynamische DNS-records.

Een dynamisch DNS-record is niets anders dan een gewoon A- of AAAA-record dat u aanpast door een verzoek te doen naar de DynDNS-server. De TTL van dynamische records is kleiner dan die van gewone, nml. 3600 seconden oftewel een uur. Dit betekent dat wijzigingen aan een dynamisch DNS-record binnen maximaal een uur worden opgepikt door andere nameservers.

Uw client instellen

Er zijn verschillende DynDNS-clients beschikbaar. In sommige hardware-routers zit ondersteuning voor DynDNS ingebouwd. NederHost volgt de 'de facto' standaard voor DynDNS, waardoor dit met vrijwel iedere client zou moeten samenwerken.

De update-URL voor NederHost DynDNS heeft de volgende vorm: https://dyndns.nederhost.nl/nic/update/?hostname=naam.uwdomein.nl&myip=127.0.0.1

Als logingegevens geeft u de gebruikersnaam van de vorm domXXXXX op die bij uw domeinnaam hoort en het bijbehorende wachtwoord. Als u niet achter een transparante proxy zit kunt u de myip-parameter ook weglaten: de DynDNS-server gebruikt dan het IP-adres vanaf waar het verzoek binnenkomt als het nieuw in te stellen IP-adres.

U kunt in plaats van https ook gebruik maken van http, bijvoorbeeld als uw client geen ondersteuning biedt voor https. NederHost adviseert u echter om, indien mogelijk, gebruik te maken van https.

DynDNS gebruiken met Linux of BSD

Met Linux kunt u zelfs nog eenvoudiger gebruikmaken van DynDNS; u gebruikt dan het (standaard meestal aanwezige) hulpprogramma 'wget' of 'curl' ipv een speciale DynDNS-client. Er vanuit gaande dat u zich niet achter een transparante proxy bevindt is één van de volgende commando's voldoende om het DNS-record te wijzigen.

Met 'wget':

wget --no-proxy --no-check-certificate -q -O - \
--user=domXXXXX --password=uwwachtwoord \
https://dyndns.nederhost.nl/nic/update/?hostname=naam.domein.nl

Met 'curl':

curl --noproxy "*" --silent --user domXXXXX:uwwachtwoord \
https://dyndns.nederhost.nl/nic/update/?hostname=naam.domein.nl

De uitvoer van wget of curl geeft aan of het commando succesvol werd uitgevoerd: in dat geval retourneert wget 'good' gevolgd door het ingestelde IP-adres, of 'nochg' als het IP-adres niet is gewijzigd. Om wijzigingen te automatiseren kunt u wget of curl laten uitvoeren vanuit een crontab of op het moment dat uw systeem detecteert dat het IP-adres is gewijzigd.

Foutmeldingen

Als het instellen van het record is gelukt dan wordt de melding "good" gevolgt door een spatie en het ingestelde IP-adres geretourneerd. Als er iets fout gaat dan krijgt u hier, conform de defacto DynDNS-standaard, een korte melding van. Zie onderstaande tabel voor een toelichting van deze meldingen.

Melding Omschrijving
nochg De wijziging is niet uitgevoerd. Controleer of de hostname geldig is. Denk eraan dat een CNAME met een identieke naam uw DynDNS-record zal blokkeren.
nohost De door u opgegeven naam hoort niet in de zone waarop u bent ingelogd. U gebruikt waarschijnlijk de verkeerde domXXXXX-gebruikersnaam, heef geen hostname opgegeven, of de NederHost-nameservers staan niet ingesteld voor de domeinnaam waar u een record probeert te wijzigen. U kunt in Mijn NederHost verifieren of ns1.nederhost.nl als eerste nameserver voor uw domeinnaam staat vermeld.
dnserr Dit duidt meestal op een interne fout; neem contact op met NederHost.
badauth De gebruikersnaam en/of wachtwoord is incorrect, of hoort niet bij de opgegeven domeinnaam.
numhost U probeert meer dan twintig hostnames te wijzigen in één oproep. Splits de oproep in meerdere losse oproepen of gebruik een CNAME om het aantal wijzigingen te beperken.

Over het ingestelde record

Er wordt een A-record ingesteld met een TTL van 3600 seconden. Als er een A-record bestaat dat wijst naar een ander IP-adres, en dit record is niet eerder via DynDNS ingesteld, dan wordt er een tweede A-record gemaakt. In andere gevallen wordt het bestaande A-record vervangen. Controleer eventueel in de DNS-administratie van Mijn NederHost of de records goed staan.

DynDNS en IPv6

Om automatische detectie van uw IP-adres betrouwbaar te houden is dyndns.nederhost.nl alleen bereikbaar over IPv4. Als u verbinding wilt maken over IPv6 dan gebruikt u dyndns6.nederhost.nl. Automatische detectie van uw IP-adres levert dan een IPv6-adres op, er wordt dan dus een AAAA-record ingesteld. Voor sommige versies van wget kan het noodzakelijk zijn om voor het correct functioneren van DynDNS met de parameter -6 op te geven dat IPv6 moet worden gebruilkt:

wget -6 --no-proxy --no-check-certificate -q -O - \
--user=domXXXXX --password=uwwachtwoord \
https://dyndns.nederhost.nl/nic/update/?hostname=naam.domein.nl

Onafhankelijk van hoe u verbinding maakt met de DynDNS-server kunt u bij de myip-parameter altijd een IPv4- of IPv6-adres opgeven. Afhankelijk van het type adres wordt er automatisch een A- of AAAA-record gemaakt.

Gerelateerde artikelen

DNS-records beheren
U kunt vanuit Mijn NederHost zelf uw DNS-records beheren, en zo o.a. A- en MX-records maken en wijzigen.
Uw domeinnaam doorverwijzen
U kunt uw domeinnaam, of een subdomein, laten doorverwijzen naar een willekeurige URL.
Domeinaliassen gebruiken voor uw website of mailbox
U kunt een onbeperkt aantal extra domeinnamen koppelen aan uw website of mailbox bij NederHost met behulp van domeinaliassen.
DNSSEC-instellingen wijzigen
Domeinnamen op de NederHost-nameservers worden standaard voorzien van een cryptografische handtekening; u kunt dit ook instellen als u zelf de nameservers voor uw domein draait.