Domeinaliassen gebruiken voor uw website of mailbox

Domeinaliassen stelt u in vanuit Mijn NederHost. NederHost zorgt automatisch voor het in orde maken van de DNS-records en aanvullende configuratie. U hoeft dus zelf geen extra DNS-record te maken.

Alias voor uw website (WebBasic of WebPlus)

Een domeinalias voor uw website zorgt dat uw site onder meerdere domeinnamen bereikbaar wordt. Hierbij wordt de naam van uw website gehandhaafd. Als u bijvoorbeeld een website heeft op www.domein1.nl, en u maakt een domeinalias aan op deze website voor domein2.nl, dan wijst www.domein2.nl naar dezelfde website als www.domein1.nl.

Alias voor Mailbox

Een domeinalias voor uw website zorgt dat email aan bepaalde adressen onder verschillende domeinnamen in dezelfde mailbox wordt afgeleverd. Hierbij worden alle adressen en mail-aliassen die u heeft ingesteld overgenomen.

Stel dat u een mailbox jansen@domein1.nl heeft met als mail-alias j.jansen@domein1.nl. Als u nu voor deze mailbox domein2.nl als domeinalias instelt dan komt email aan zowel jansen@domein2.nl als j.jansen@domein2.nl voortaan ook in uw mailbox aan.

Domeinaliassen instellen

Zowel voor websites als mailboxen geldt dat u domeinaliassen direct kunt instellen via Mijn NederHost. Ga naar de instellingen van uw website of mailbox in Mijn NederHost en klik in het blok 'Instellingen' op 'Wijzigen'. Ongeveer halverwege het daaropvolgende scherm vindt u het onderdeel 'Domeinaliassen'. Klik na het instellen van de gewenste aliassen op Opslaan om de wijziging door te voeren. Het duurt enkele minuten tot maximaal een dag voor uw nieuwe domeinaliassen overal werken.

WebSpace en domeinaliassen

WebSpace is standaard ingericht om per website afzonderlijke domeinnamen in te stellen. U hoeft hiervoor geen apart domeinalias in te stellen, simpelweg de configuratie van de betreffende site aanpassen is voldoende.

Gerelateerde artikelen

DNS-records beheren
U kunt vanuit Mijn NederHost zelf uw DNS-records beheren, en zo o.a. A- en MX-records maken en wijzigen.
Uw domeinnaam doorverwijzen
U kunt uw domeinnaam, of een subdomein, laten doorverwijzen naar een willekeurige URL.
DNSSEC-instellingen wijzigen
Domeinnamen op de NederHost-nameservers worden standaard voorzien van een cryptografische handtekening; u kunt dit ook instellen als u zelf de nameservers voor uw domein draait.
Dynamische DNS-records gebruiken
Met behulp van de defacto DynDNS-standaard kunt u DNS-records onder uw domeinnaam bij NederHost automatisch aan laten passen.